Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

SEF Eùroîtòtor Netogîtòíott a ìftf)Pftîrtroîrau o fcoi) maif). RHIFYN 16. Dydd Sadwrn, Rhagfyr 9, 1843. PRIS CEINIOC. HAN&SIOH THÂMOE, Spaen. Nid oes yma eto ond cynhwrf a therfysg, ac y mae gweinidogion y llywodraeth yu draTbrysiog i osod y Frenhines ar yr orsedd, ac y maent hwy yn ceisio dangos y pwys mawr a'r angenrheidrẁydd anhebgorol o hyn. Yr oedd helynt nid by- chan yn bodoli oblegyd i ryw air fyned ar led, fod rhyw rai yn bwriadu ymdrechu at fywyd y í^enhines, ac yr oedd y bradwyr yn cymeryd arnynt fod yn dra gofalus dros ei bywyd, herwydd yr oeddynt yn ymwthio i'r palas dan ffugio cymeryd gofal am yr eneth, ond eithafoedd eu diben ydoedd gwneuthur y palas yn amddiffynfa iddynt eu hunain. * Y mae ymdrech arall am chwil- droad wedi cael ei wneuthur yn Seville. Yr oedd y terfysgwyr wedi ymdrechu at fywyd y Cad- ílaenor, ond methwyd ganddynt eu nôd. Y mae brwydr wedi bod yn Barcelonia ar 25ain o Hydref. Bwriwyd oddeutu mil o íwledi mawrion i blith y gwrthryfelwyr, a lladdwd amrywo honynt. Fe ddywedir fod y Junta yn ym- ddwyn yn dra anghyfìawn, gan ei fod yn ìladrata eiddo y trigol- ion yn ddidor. Yr hyn a ganlyn a godwyd o lythyr diweddarach o Spaen:— " Nid oes yma ond helbul ar helbul, a therfysg ar ol terfysg. Ymdvechwvd vn ddiweddar at fywyd y Cadflaenor Narvaez : yr oedd eíe yn ei gerbyd yn gym i'r Chwareudy, ac yr oèdd am- ryw fonedd yn y cerbyd gyd ag ef. Pan oeddynt wrth gornel yr heol a elwir De la luna, sacthodd dau ddyn at y cerbyd. Modd bynag, aeth y cerbyd yn mlaen hyd oni ddaeth i'r heol a elwir Descagono, pryd y saethwyd yr ail waith atynt. Aeth un fwled heibio i ben Bermondez, gan gyffhwrdd yn ysgafn a'i dalcen ef. Daeth Narvaez allan o'r cerbyd, ac a aeth yn ddioed i luestai y milwyr, ac a alwodd y byddinoedd allan. Yna efe a aeth i'r Chwareudy, lle yr oedd y Frenhines, ac yr oedd ei ddwy- law wedi eu lliwio â gwacd. Yr 8fed o Hydref fe gyfarfu yr holl Seneddwyr, a chyhoeddasaut y Frenhines o oedran cyfaddas i deyrnasu, (14 mlwydd oed.) Yr oedd ar y pryd 209 yn y Senedd, 193 o ba rai óeddynt o blaid y Frenhines, a 16 yn ei herbyn. Y maent hwy yn dyweud ya awr, y bydd heddwch yn sicr o gaelei adferyd, mewn canlyniad i osodiad y Frenhines ar yr or- sedd. Pa fodd bynag, y mae yn cychwyn yn dra chwithig, o her- wydd yn ddiatreg wele dcîwy fil a haner o wrthryfelwyr fxi cael eu harwain gan Amettler a Bal- era, pa rai a wnaethant cu ffordd i amddiffynfa Pigueras, y rhai hefyd wedi ymosod arnynt gan fyddinoedd y Frenhines, a ffoi-