Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

SEF &ìrrüîiîJtor Netogîŵion a §&f)gfeìtòoìiau o ìjoì) matfj. RHIFYN 14. DyddSadwrn, Tachwedd 11,1843. PR|S CEINICG. HANESIGN TSAMOR. Americ. Y mae ymgais wedi cael ei wneuthur gan y Gwyddelod yn New York i gadw i í'ynü yr ymsymudiad gyda gol- wg ar ddiddymu yr undeb sydd rhwng Lloegr a'r Iwerddou ; ond liyd yma ychydig o lwyddiant a fu ar eu gweithrediad.au. Y mae masnach yn gwella yn fawr, ac y mae arian yn fwy he- laeth nag y buont er's tro. Mae ysgrifenydd trysorfa yr Unol Daleithiau yn myned i ddanfon allan filiwn a haner o ddollars mewn nodau o 50 doll- ars yr un. Bu corwynt arswydus yn Flo- rida ar y lècìdeg o Fedi, yr hwn a ddinystriodd ddinas St. Leon, gan aehosi dirfawr golledion yn yrholl wlacl oddiamgylch. Cyfarfu Senedd Canada yn Ringston, ar yr 28ain o Fedi. Y mae tân dychrynllyd wedi bod yn anialwch Beaharnois, yr hwn a losgodd lawer o dai ac amry w ffermydd. Yn St. Pie, yn Canada Isaf, ymosodwyd ar rai o genhadau y Bedyddwyrgan y Pabyddion, yr hyn a achosocìd derfysg nid by- chan: daliwyd40o'r terfysgwyr, ac adferwyd heddwch yn ol. Portügal. Y maellythyrau o Lisbon yn hysbysu íod yno ymgais wedi bod am chwildroad, Yr oedd y Frenhines yn absenoî, yr oedd wedi myned ar daith i Alemento. Mae yn ymddang- os ddarfod i rai o'r fyddin gael eu llygru gan y blaid wrthwyn- ebol; ond cafwyd allan eu bwr- iad, a chymerwyd hwy i fynu, ac yn awr mae'r wlad yn dawel. Spaen. Yn Madrid yr oedd yr awdurdodau yn gwneuthur yr hyn oll a allent er cadw y wlad mewn tangnefedd, gan focl gair wedi ei daenu fod gwrthryfel ar ymdori yn y brif-ddinas : ond er v cyfan, cymerodd digwyddiad galarus le, yr hyn a briodolai llawer i ddamwain, ond y rhan fwyaf a'i priodolai i waith dy- hirwyr. rrydnawn yr 22ara o Fedi rhGcldwyd gorchymym i'r milwyr i gyniwair ar hyd yr hc- olydd i edrych a oedd dim cyn- hwrf yn debyg o dori allan, yr hyn a wnaethant nes ydoecld yn hwyr yn y nos. Y pryd hyn yr oecìd pob man yn ymddangos yn eithaf tawel. Modd bynag, o ddeutu haner awr wedi 8 boreu dranoeth, er dychryn mawr i'r trigolion, fe glywid tân-ruthriad arswydus, nes oedd y ddinas oll fel pe buasai yn siglo o'i sylfeini. Erbyn edrych pa beth oedd yr achos o'r ysgydwad echrydus yma, yr oe'dcì trysorfa y pylor wrth borth Bilboa wedi cael ei chwythui fynu,yrhyna daenodd farwolaetb a distryw o amgylch ogylch. Gwnawcì niweid mawr i ìawer o dai, a drylliwyd ffen- estriyn mhob heol trwy'rddinas. Y fath oedd braw y trigolion, fel ag y cauwyd yr holl fasnachdai