Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

SEF :aîrroì?ìitoi* Netogtŵîon a l&íjtŵìtòoîíati o bob maífj. t.r: RHIFYN 13. Dydd Sctdwrn, Hydref 28, 1843. PRJS CEtft5IGG. HÂN^SION TBAMOB. India. Y mae yr agerdd- long"Memnon," yr hon oedd yn cynnwys Mail yr lndia wedì colli yn y môr eoch, ar y dydd c>ntaf o Awst. Mae yn ym- ddangos ddarfod iddi daro yn erbyn creigiau cuddiedig ar bryd- nawii y dydd uchod, ac mewn ychydig iawn o amser aeth yn chwilfriw. Y dwylo a'r teith- wyr y'nghyda 5 rist o drysor oeddynt nr y bwrdd, a achub- wyd; ond llythyrau a phapurau ỳt Iudia a holl Iwyth y lìong a aethant i lawr gyda y llestr. Rhifedi y dwylo a'r ymdeithwyr oeddynt gant a âcg a thriugain o eneidiau. Nid oedd yn mheìl o dref Aden pau darawodd; gan hyny danfonodd y Cadben Haines 3 o Agerdd-longau bych- an i gynorthwyo y trueiniaid, pa rai yn ddiameu a fuasent yn colli oni buasai hyny. Dygwyd y newyddion galarus hyn iLoegr gyda Mail Fíiaingc. Er fod Maiì yr India oBonbay wedi cyfrgolli, daeth newyddion cysurus o China ac India gyda y llestr Oriental, yr hon a ad- awodd Alexandria ar y 27ain o Medi. Derbyniwyd llythyrau hefydoCalcutta, gydaMail oedd yn gadael yno y lOicd o Awst. .China. Mae y newyddion o Hong-kong a Canton yn dra dyddorol. Mehefin2*2,cyboedd- odd Syr Henry Pottinger, fod seiliau ac anaodau yr heddwch a Nankin wedi eu cyfnewid, a'i fod ef wedi bod gydag uchel ddirprwywr China, yn sefydlu cyngrair masnachol a Thar-ifí, yr hyn sydd yn debyg o broíi yn dra manteisiol i Brydain Fawr. Dodwn dalíyriad o'r cyttun- deb pwysig hwn i lawr.. "Focí eiUwchafiaeth yn gaiw yn ddifrifol ar holl ddeiliaid y Goron Fryttanaidd i dalu ysylw mwyaf manwl i'r cyfamod mas- nacliol hwn, ac i edrych na thros- eddant un amser mo'i reolau." "Y bydd iddo ddefnyddio moddion Ilymdost igospi pawb troseddwyr, ac y bydd iddo gredu na wnallywodraeth Bryd- ain ei ddal yn gyfrifol airi hyny, gan y bydd anrhydedd ]lỳwodr- aeth China yn gofyu i'r cyfryw fesurau gael eu gosod mewn gweithrediad," " Yn ol hyn fe fydd i arfau rhyfel a di.nystr gael eu gosod o'r neilldu am byth, a heddwch, lîwyddiant, ac elw fydd rhan pawdj fcl eu giìydd; ac nid bychan fydd y buddioldeb a ddeillia i fasnachwyr y wlad hon yn gystal a gwledydd peìì- enig ereill. O hyn allan rhaid i bavvb gadw eu hunain oddiwrth ragfarn, felly ni bydd i'r naill genedl friwio meddwl y llall." "Mewn perthynas i Fucbow, Amoy, Ningpo, a Shanghai, y pedwar porthladd y rhai trwy rasol ganiattad ei Üwch-afiaeth sydd yn awr wedi eu hagor i