Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

SEF Eìrroìtòtor NetoPtŵion a Htyîjfcîtöíiîiau o fcoi) maíi). RHiFYN (I. Dijdd Sadwrn, Medi 30, 1843. PRÌS CEINIGC. HÂNES20K TSUiiraOR,. , oedd wedi ymguddio mewn rhy w Yiì. Aipht. Y mae llythyr ! gornel o'r ílong a anturiodd ei 0 Alexandria, dyddiedig Awst j fywyd ei hun trwy daflu tân i 29, yn hysbysu na ddaw Mail drysorfa y pylor, er mwyn dial yr India ddim i Loegr y tro hwn I ar y lladron. Fe chwythwyd y yn yr amserarferol. Nid yw yn j llestr yn ddrylliau yn y fan, ac rhoddi hysbysrwydd boddlonol I fe laddwyd rhai o'r drwg-ddyn- am yr achos o'r oediad : ond mae : ion, a briwiwyd y taniwr, ond y yn ymddangos mai yr agerdd- j mae gobaith am ei adferiad ef. long Memnon a gafodd ei gwrth- ! Daeth y llythyrcanlynol i law wynebu gan groes-wyntoedd ar | un o drigolion Worcester, er ys 01 gadael Bombay. Mae rhai o [ ychydigddyddiau yn ol, fel hys- fasnachwyr Lloegr sy y'ngwlad | bysiad i bersouau yn bwriadu yr Aipht yn cwyno yn dost oble- ; ymfudo i Ddeheudir Gymru Xc- gyd ymddygiadau Mehemet Ali, j wydd. oblegyd y mae efe yn gwerthu "Y dyddiau presenol y mae cynnyrch y wlad mewn fTordd \ amgylchiadau y drefedigacth ddirgelaidd hcb wybod iddynt \ hon yn dra gresynol o eisiau ììwy. ! arian : y mac yn syndodmawr i'r Australia. Y mae yr Ar- j trigolion morddisymwth y daeth iandy yn Sydney wcdi tori, yr I y wasgfa hon ar yr ynys, yr hon hyn sy wcdi peri gryn gynhwrf oedd morlawn ohollangenrheid- vn y wlad hono, ac wedi peri î iau bywyd ychydig iawn o am- rhedeg ar y mân Fanciau ereill. ! scr yn ol. Os bydd i dymhor Dvwcdir hefyd fod y marchnad- j pysgotta morfilod droi allan yn oeddyugwaelu yn ddirfawr: ac yr oedd cyfarfod i fod yn fnan i ystyried pa beth a allai fod yr wael y flwyddyn hon, nis gwn pa beth a ddaw o honom. Yr ydwyf yn meddwl mai yr hyn a achos o'r aflwyddiant disymwth i ganlyn ydyw y prif achosion o'r sy wedi dyíbd ar y drefedigaeth i cyfyngderau a deimlir yn awr: flodeuog hon. Mae papurau o Sydney yn cynwys hanes trych- ineb alaethus a fu ar fwrdd y Cathrine, yr hon a gymerwyd gan fôr-ladron tra yr oedd y cad- ben yn masnachu yn ynys Pines ar y" 12fed o Ebi ilì. ' LÍaddwyd dau o'r dwylaw ganddynt: ohd fcl yr oedd y lladron yn y caban yn ysglyfio, un o'r dwylo, yr hwn Mae y bobl sydd yn dyfod dros- odd yma yn prynu tir, ond am rai misoedd y maent yn methu ei gael yn barod gan yllywodraeth. Pa beth gan hyny y maent yn ci wneuthur ? Mae rhai yn myn'd i gadw tafarnau, ac ereill i gadwr siopau, ac yn gwneuthur yn dda am beth amser hyd onid eì y ttigolion drostynt am eu heiddo.