Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

SEF <ata*oìrîrtor Netogftrîoti a ictjgfeìítioìiatt o Ub maífj. RHIFYM 9. Dydd Sadn-m, Medi 2, 1843. PRIS CEi&iOG. Yn Unol Daleithiau. Y mae yr agerdd-long Caledonia newydd gyrhaedd i borthladd Lerpwl, ar ol mordáith gysurus am ddeuddeng niwrnod. Mae yn dwyn newyddion o New York hyd Gorph. 31, o Boston hyd Awst 1, ac o Halifax hyd y I 3ydd. Y mae mateiion yn dra | ansefydlog yn Mexieo. Y mae I talaeth Tobasco mewn arfau yn j erbyn y llywodraeth. Yr oedd ! oddeutu CÒO wedi dechreu ar y I gwrthryfel hwn dan arweiniad y | llywydd, ac y mae eu rhifedi yn \ cynyddu yn feunyddiol. Dan- | fonwyd byddin yn erbyn y bobl | derfysglyd hyn, a brwydr l'echan I a gymerodd le, ond ni laddwyd j namyn dan neu dri. Yn holl I amgylchoedd New York y mae y cnydau yn hynod o deneu ar ol y gwlawogydd mawrion a fu yno: y mae y ddinas hefyd yn dra afiachus, a'r cholera morbus yn teyrnasu mewn rhwysgmewn rhai parhau o'r dref. Mae yn ymddangos wrth y papurau a gyhoeddwyd yno nad oes bron mo'r haner gymaint o ymfudwyr wedi dyfod i mewn i New York eleni ag a fyddai yn arfer dyfod yno y blynyddoedd o'r blaen; oblegyd o ddechreu Ionawr hyd ddiwedd y mis Gorph. y flwydd- yn bresenol, ni ddaeth yno ond 28,000, pryd y daeth i mewn y flwyddyn o'r blaen 51,000, yn ystod yr un amser. Y mae pob masnach o'r bron yn hynod o farw, ac y mae yr Americ yn lled debyg o ran ei hamgylehiadau y dyddiau hyn i Brydain a'r Iwerddon. Mae yr arian yn hynod o brin, gwaith yn anhawdd ei gael, ac oblegyd hyny llawer iawn yn dioddeí o eisiau angenrheidiau bywyd. Y mae y Gwyddelod hefyd yn dra therfysglyd mewii amry w lcoedd gyda y cytfelyb ymsymudiad ag sydd yn awr yn y Werddon, ac y maent eisoes wedi danfon ìhai miloedd o bunau i O'Connell tu ag at gael y chwildroad i ben. Spaen. Y mae lìythyrau o Madrid, dyddiedig Awst 5, yn hysbysu fod y lly wydd yn dal y brofedigaeth a'i cyfarfu fel dyn yn feddianol ar synwyr cryf, a hunan lywodraeíhiad nodedig. Eto dywedir fodgwedd ei wyneb wedi newid ar yr adeg fythol | gofus pan oedd ei luoedd yn ei | ado: aeth can wyned a phe dan j ddwylaw yr angeu, ac am enyd yr oedd fel pe buasai yn metim a dirnad beth i'w wneud, a dir yw pe buasaî llawer un yn ei amgylchiad buasai yn gwallgoíi. Yn ddioed efe a ddechreuodd yru â'i holl egni tua Port Samt Mary: ac ni bu ond megys cam rhyngddo ag angau, oblegyd y funyd y deallodd Conchay íìordd yr oedd efe yn myned, fe aeth i'w gyfarfod ar hyd íTordd arall, ond yr oedd Espartero wedicael y blaen arno ychydig fynydau,