Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

SEF âüroîtòtot Netofiîŵùm a 1ftí)î)ftìŵoìrau o fcofc matf). RHIFYN 8. Dydd Sadrorn, Anst 19, 1843. PRIS CEINIOC HANESEOM RBjëlTCOR. Mae y MaiL o'r India a China newydd ddychwelyd, gan ddwy n newyddion hyd Mehefìn 19. Scinde. Mae y newyddion oddiyma o ddyddoreb nid bychan, oblegyd mae yn ymddangos fod y pleidiau ymrafaelgar wedi d'od i gytundeb tangnefeddus. Mae Syr Charles Napier wedi gwneud ammodau gyda'r rhan fwyaf o'r tywysogion, ac hyd yn oed gyda Shere Mahomed ei hun, yr hwn y dywedir ei fod wedi ymostwng i delerau Napier, ond iddo ef gael ei dir personol ei hun. Y mae yn dra thebyg yn awr y bydd heddwch cyíFredinol yn eael ei sefydlu* Ond y mae yn ddrwggenym hysbysu fod cleíÿd dinystriol wedi bod yn mhlith y milwyr yngwersyllfa Hyderabad ä bod amrywiol o'r swyddogion wedi ìnarw. Bu Napier yn sal o hono, ond yn awr y mae efe wedi gwella. Y mae y wlad hon ar amry w ystyron yn dra thebyg i wlad yr Aipht, ac y mae yn cael ei llifo ar dymhorau neilltuol gan yr afonydd. Y mae y wlad yn hynod o ífrwy thlon a thoreithiog, ac y mae yn debyg y bydd yr anialwch cyn hir yn cael ei wneuthur fel gardd. Y mae y gwlawogydd ar ddechreu, canys ymae corwyntoedd cryfion iawn mewn amryw fanau. Collwyd llawer o lestri ar dueddau Coro- mandel. Bu hyrdd-wynt tra arswydol yn Mauritus, a choll- wyd amryw longau a bywydau. ]V]ewn rbai manau yr ydoedd y gwynt yn gwibneidio ac yn troelli yn ddigrifol, ac yn cipio pethau i fynu i entrych awyr mewn tarawiad: yr oedd cread- uriaid byw a marw yn gorfod myned os disgynaî y tro-wynt arnynt, ond ni chlywsom fod un creadur rhesymol wedi cael ei gymymeryd i fynu. Y mae yn anmhosibl i neb ddychymygu nerth y gwynt yn y gwledydd hyn, ond y rhai sydd wedi ei deimlo a gweled ei effeithiau. China. Dim o bwys ond fod tangnefedd a heddwch trwy yr holl ymherodraeth yn cael eu cadarnhau a'u sefydlu. HANESSON C&RTEEFOL. Y Senedd. Dydd Gwener, Gorph 28, dygodd yr Arg. John Russell gyflŵr y wìad ger bron, a danghosodd mewn araeth gref effeithiau niweidiol Deddf yr Yd a Tariff Syr Robert Peel, a chan gyfeirio ato efe a ddywedodd, " Y mae cyflwr yr holl wlad y dyddiau hyn yn dlawd ac yn re- synol i'r eithafion, ac yn wir y mae dyoddefiadau y werin yn ddigon i doddi y galon fwyaf adamentaidd. Yr ydych chwi wedi eich gosod wrth y lly w, ac y mae y llong megys ar daith er's yn agos i chwe' mis, ac nid yw hi yn debyg o landio ei llwyth i wíad well eto. Pa beth mewn