Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

SEF £ü*ríròìítor Netogìŵûm a Ki)ì)frîròoîfau o tioti maíf). RHIF. 7. Dydd Sadwrn, Anst 5, 1843. PR|S CElNíOG. 2ÎAHESSON TRAMOR. • Yspaen. Y mae y deyrnas hon fel pe byddai yn bendramw- nwgl; oblegid y mae dwy ran o dair o boni wedi codi mewn gwrthryfel yn erbyn y Llywydd, ac y mae y naill blaid a'r llall yn gwneuthur parotoadau beunydd- iol i ryfel. Dy wedid fod y Llyw- ydd yn Albacete, gyda 5,000 o wyr traed, 800 o wyr meirch, a 12 o gyflegerau, yn disgwyl hyd oni ymunai Van Halen a'i 4,000 o wyr gyda'i íyddin ef yn erbyn y gwrthgilwyr, pa rai sydd yn beunyddiol gasglu eu grym i ryf- el. Mae île cryf i ofni y tywelltir lîawer o waecì yn y parth aflon- ydd hwn o'r byd yn bur fuap: oblegyd y mae y deyrnas hon fel pe byddai wedi ei dedfrydu i gvnhenau ac vmrysonau diddar- iod. Unol Daleithiau yr Am- erica a Chanada. Y mae cynhwrf nid bychan yny parthau ljÈjki yn mlith y Gwyddelod, o'r un natur â'r cynhwrf sydd yn yr Iwerddon. Y mae cyfarfodydd lliosog y n cael eu cynlial i areithio ardoiiadyrujûdeb mewn amryw drefydd yn y gorllewin bell. Torodd ymryson allan yn Canada, mewn lle o'r enw Beauharnois, a lladdwyd amryw bersonau yn y derfysg. Mexico. Maey newyddion oddiyma yn dra anffafriol i barhâd heddwch a thangnefedd; oblegyd fe ymdreeliwyd yn bur ddiweddar atfywyd Santa Anna, y llywydd ac y mae amrywiol wedi eu cymeryd yn garcharorion ar dybiaeth. Yn y dalaeth ddeheuol bu ymdrechiad egniol am chwyldröad, ond ynaflwydd- ianus. Valharaiso. Torrodd tân allan yn y lle hwn ar y lôfedo Fawrth, yr hwn a ddifäodd 32 o fasnachdai mawrion, Q ofasnach perthynol i'r llywodraetli, a6o dai annedd cysylltiol a hwy. Fe gyfrifir y golled yn ddau gan mil o bunau. HÄNESION CÂSTEEFOL. Y Senedd. Nos Iau, Gorpb. 6, aed yn mìaen efo y ddadl o barthi'r lwerddon. Dywedodd Mr. B. Cochrane fodyrhelynt sydd yn awr yn yr Iwerddon yn sicr o fod o bwys a chaulyniadau nid bychan i'r llywodraeth, a bod yn gwestiwn ganddo ef a allai byudinoedd y deyrnas ddarostwng yr ymgyu- hyrfi^adau sydd wedi, ac yn ymgodi. Gofynodd Mr, Ward pa wedd yr oeddyllywodraethyn meddwl ymddwyn tuag at yr Iwerddon yn ngwyneb yr amgylchiadau dyrys presenoí ? Dywedodd fod yn llaẁn bryd bellach i ddyfod â rhyw fesurau i'r amlwg ag a dueddanti ostegu'r genedl, ac i roddi boddlonrwydd cyffredinol iddynt.