Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

SEF aîrcoîtòtot Netogîŵton a %i)j)fettrtàau o fcofc matf), . 5. Dydd Sadwrn, Gorph. 8, 1843. PRiS CEINtOC. Australia. Yllythyrcan- lynol a ddanfonwyd o Australia gan ddyn genedigol o Gaerlleon, at frawd sydd ganddo yn y ddinas hono. Benjamin üean, yr ysgrifenydd y doedd amaethwr gynt mewntyddyngerCaerlleon, i yr hwn ynghyd a'i deulu a ym-1 'fudodd i'r diriogaeth bellenig | uehod, er ys 4 blynedd yn ol. Y mae y llythyr wedi ei ddyddio Rhagfyry 5ed, 1842. Ni bydd i ni namyn rhoddi pigion o hono yn yr Yspiwr, sef yn benaf yr hyn a berthyna i'r wlad hono, yn ei hansawdd a'i mhasnach. " Y mae y wlad hon yn dra thoreithiog, ac fe ddyg bob math o ffrwythau y dichon dyn eu planu, Y mae hi yn awr tua chanol y cynhauaf; ac y mae y maesydd yn llwythog o gnyd- au yn mhob man :.ond er fod y cynhauaf yn fawr, drwg genyf adrodd fod y gweithwyr yn bur anaml, 'ie, mor anaml fel ag y bydd raid gado llawer o ffrwyth gwerthfawr y ddaear i ddyfetha ar y maesydd: ac oblegyd hyn y maecyflogau y medelwyryn dra uchel, sef 30s. yr acr; Mae yr holl filwyr, crefftwyr, a'r rhan fwyaf o'r masnachwyr yn gadael eu gorchwylion ac yn myned i'r maesydd i fedi: ond er hyny y maent yn methu dyfod i ben a'r gwaith na bydd llawer o faesydd wedi myned yn rhy aeddfed, a'r gronynau gwerthfawr wedi dis- gyn i'r llawr. Y mae llawer o acrau o Yd godidog ar wastadedd Adelaide yn debyg o fyned yn ofer o eisiau dynion. Y mae gwenith newydd yn gwerthu yn ol 5s. y 60lb. Yn awr ydyw yr amser i bobl ddyfod yma i brynu stock. Pan ddaethym ni yma gyntaf,yr oedd defaicì yn gweríhu am 2£ y pen, ond yn awr gellir prynu digonedd am lOs.: yr oedd gwartheg ac ychain yr amser hyny yn 18£ yr un, ond yn awr dim ond 8£. Mae ceffylau mor rhâd ag ydynt yn Lloegr: y mae digon o gig dafad i'w gael am 2c. y pwys: cig eidion yn ol 3^ y pwys: ymenyn 9c. y pwys: wyau lOc. y dwsin : caws 4c. y pwys: cloron 25s. y 1 ]21b. pan y daeth- om ni yma gyntaf, ond yn awr y mae digon am 7s. ac fe fyddant yn rhatach eto yn fuan: y mae pys gleision yn gwerthu yn ol Gc. y pec: cucumerau 10 modfeddo hyd, ls. y dwsin: pysgod o bob math yn rhyfedddoí o radlon: siwgr 4c. y pwys: tê 3s. y pwys: Coffee 6c. y pwys. Mi a fawr ddymunwn atlu talu ymweliad i chwi; ond yn wir nis gallwn ar yr un cyfrif aros yn Lloegr. Yn ddiameu, nis gallwn byth íyw yn y fath wlad laith, dlawd a thruenus. Yr wyf fi yn credu yn ddiysgog nad oes yr un wlad dan yr haul mor iachus a Deheu- dir Cymru Newydd; oblegyd ni