Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

SEF äîmrtfotot Neto#ŵten a itljDfcŵìrau o Ub nraíf). miF. 4. Dydd Sadwrn, Mehefin 24. PR!S CESf^lGG. b, ^ttîj.cs1? OST E'El.a.EeOR. Mae y Llythyr Gerbyd o'r India a China wedi cyrhaedd i Loegr crs ychydig ddyddiau yn ol, gan ddwyn y newydd fod brwydr arall wedi cymcryd lìe yn agos i Hyderabad, ar y 24 o Fawrth. Yr ydoedd byddin y Beloochees yn 20,000, a byddin Lloegr yn 5,000. Parhaodd yr ymladdfa am yspaid o oriau : ac í'c ddechreuodd y gelyn gilio o'r diwedd, a dilynwyd ef ain rai millcüroedd, ac erbyn terfynu o'r frwydr yr oecld dros 500 o gyrph yn gelaneddau meirwon ar faes y gwaed, a lîawer mwy wedi íi'oi yn archolledig i'rpentrefydd o amgylch, fel yr cedd y pentrefi oll yn llawn o archolledigion, ac ugeiniau yn marw dan euclwyf- au. Laddwyd 39 o du Bry dain, a chlwyfwyd 231 : yn mhìith y rhai cyntaf yr oedddauswyddog, ac un yn mhlith y rhai olaf. Fe ffòdd Shere Mahomed a 40ain o'i filwyr i'r anialwch, gan fod eiholl fyddin erbyn hyn naill a'i yn wasgaredig neuynllacldedig. Mae y Cadfìaenor Napier yn hysbysu yn ei lythyr ei fod ef o'r farn ìod pob afionyddwch yn awr ar ben, pob teií'ysg wedi ei lwyr ddarostwng, ac na aìl y bydd rhyfel yn fuan eto yn Scinde. Y mae eíe yn mynegu hefyd na chafodd yr Ameers un achos i godi y gwrthryfel presenol i ond fod Shere Mahomed yn dewis peryglon rhyfel yn hytrach na mwyniant heddwch, ond yn awr nad oes ganddo ond yr anialwch yn amddiífynfa, Y mae efe yn canmawl gwroldeb y Cadbeu Brown, yr hwn o dan belydrau poethion yr haul a f'archogodd o Jourbec i Meerpore, i ymofyn y miìwyr oedd yno, ac a ddaeth yn ol yr un dydd, a'r milwyr yn ei ganlyn. Ỳ pellder rhwng y cìdati Ic lîchod y w 40ain milldir. Ar y 4ydd o Ebrill cymerwyd dinas Omercite, a dymchweìwyd yr ymddifíynfa. Bombay. Dim newyddion o bwys, ond fod mewn treí'o'r enw Surat, 500 o dai wedi myned ar dân, yr hon dref sydd megis pe byddai wedi ei dedfrydu i dân gwastadol, gan fod y cyfryw drychinebyn digwydd yn fynych ynddi. China. Derbyniwyd new- yddion o China hyd y 12fed o fis Mawrth diweddaf; ond y mae yn ddrwg genym hysbysu nad ynt o natur mor cdymunol ag y buasid yn disgwyl. Mae rhyw deimlad tra anesmwyth a therfysglyd yn meddyliau pobl Canton, yr hyn os cynydda fel y mae yn awr, diameu y bydd i ychwaneg o ddrygau gael eu gwneuthur. Taenwyd* y gair unwaith fody terfysgwyr arfedr ymosod drachefn ar y factories, ond hyd yn hyn nid oes dim yn anghysurus wedi digwydd. Nid