Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

SEF Eîíî£ìsìJtot ŵ&i>ìŵûw a §£l)gfeìŵoîratt o fcofc mati). RHÌF. 3. 6¥ÍEHEFIN 6, É843. PRIS CESNfOO. Sydney. Y mae papurau o'r wlad hon, dyddiedig lonawr 29, rn hysbysu fod pob masnach yn ifynu yn rhagorol. Galwad am bob rhyw nwyfau yn barhaus ac yn helaeth, ac olwynion y ddwy- fol ragluniaeth yn troi er cysur a dyddanwch y pieswylyddion. Y raae Mr. Cotteril, yn ddiweddar wedi bod yn treiddio i eithafion ÿ wlad, ac wedi cael allan lain o dir do, yn ìlwythog o laswellt, yr hwn sydd yn 250,000 erw. Smyrna. Y mae papurau o'r wlad hon, dyddiedig Ebrill 28, yn hysbysu fod tän wedi tori allan yr 20fed, yr hwn a ddinystriodd dros ddwy fil o fasnachdai. Fe achubwyd y rhan ^fwyaf o y nwyfau, ond mae'r golled yn fwy nag y galì neb ddywedyd. HANESION CÛ.£tTR£.SfOL. Y Senedd. Dydd Llun, a dydd Mawrth, Mai 15, a 16 bu dadl boethlyd, hirfaith yn y ddau dy mewn perthynas i dreth yr Yd. Ni chaniatâ ein terfynsu i ni ddethol dim o'r dadleuon ; ond digon yw i ni ddywedyd fod yn y diwedd fwy o blaid y dreth o 265 nag oedd,yn ei herbyn. Bu dadl hefyd yn ddiweddar o berthynas i gael flFoidd haiarn rhwng Llundain a Chaergybi, yr hon ddadl a ddygir yn mlaen yn íuán etò ; a chaiff y darllenwyr wybod y penderfyniad cyn hir. Damwain. Prydnhawnlìun, Mai S, feì yr oedd dyn o'r enw Thomas Evan Lloyd yn rhwym wT:th râff yn gwneyd ei orchwyl, trwy ryw ddamwain collodd y rhaff yr afael o'r lle yr oedd yn rhwym, a syrthiodd yntau gyda y rhaff o uwchder mawr, abriw^ iodd gymaint fel y bu farw y noson hono, Gellir priodoli lla- wer o ddamweiniau mewn am- gylchiadau fel hyn i ddiofalweh y dynion a fydd yn cyfarfod â'r damweiniau. Níd oes ormod o ofal i íod ^vrth osod rhaffâu yn rhwym, &c. am eu gwneyd yn ddigon diogel. Gohebydd. Mostyn. Fe ymddengys fod Miners Mstrid Eyton, Mostyn, sef 700 mewn nifer, wedi gado eu gwaith oblegyd gostyngiad yn eu cyflogau, Y maent wedi dechreu ymado ers saith wythnos yn ol, acyroeddynt weithiau yn dangos tuedd i godi cythrwfl yn y cymmydogaethau; oblegyd fe geisiasant attal y dynion oedd yn adeiladu yr Eglwys newydd yn Mostyn rhag gweithio, er mwyn iddynt ymuno â hwy yn eu ffôl ddireidi. Y mae llawer o bethau lled anghysurus wedi digwydd draw ac yma trwy ymddygiadau y dyhirwyr hyn. Yr ydym yn deall fod y meistriaid yn eithaf penderfynol i beidio a chodi dim yn eu cyflogau, ac y mae lìawer o'r terfysgwyr hyn yn awr yn dechreu bod mewn eisiau.