Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

&î*roîtòtor ISTetogìtòiím a î£f)£ftìrìîöîrau o fcou matf). rhìf, i. EBRILL 27, 1843. PRIS CESNIOC. '\,w ATYCYMRU. àrydwladwyr Hojf, Dichon mai buddiol fyddai taflu gair o annerchiad byr ar gychwỳnŵtdyr "YSPIWR" i'r dywysogaeth, Odid nad oes aml Un yn barod iofyn, "Ond heth ^wna hwn?" Mewn attebiad dyẃedwn, fë wna" ìlwn yr hyn ni wna yr' un: cyhoeddiad araì 1 ýri ý Gymreig : obîegyd ni bydd a wnèlò á dim meẅn modd yn y byd, ond ânewyddion yn unig ; fcéfhanes ŷ byd a'r amseroedd, damweiniau a chyfnewidiadau syddyn cymerydlleardiroedd a dyfróedd, yn agos ac" yn mhell, Fèlly? ni byddyr "Ỳspi'wr" yn árygu y naiHgyhoeddiad, nacyn rhedegar draws y lla.ll; oblegyd y mae efe yn eerdded wrtho ei hun, a'i gyfeiriad yn wahauol i bob uno'i gyfeilîion. Ni bydd i ni ddyweud diin mewn ffordd gaumoliaethol iddo: canmoled ei hun. Ÿindreehwn róddi eithaf boddlonrwyddi'n darllenwyr oll, trwy ddethol allany pethau hyn- otaf sydd yn digwydd yn y byd, trwy ròddi digon ö âmry wiaeth hauesioh y'mhob rhan, trwy fod yn ofalus i olrhain i wirionedd pob dimcyn ei gyhoeddi, athrwy ro'ilíàwer o fäter mewn 'ctiydig o le, ie&f swm anferth o 28, 000 o lythÿrennau y'mhoh rhifyn, Hefyd, tra dioìchgar a fýddwri i bawb o'n cyfeillion am anfon atom o bydd unrhy w beth o bẁys yn digwydd mewn unrhyw ran o Gymru, a hyuy raor hian a& y gellir ar ol i'r peth banfodi. Bwriedirdwyn rhifyn allanyn gyson bob pythefnos; oblegyd dyna yw îlais y wlad. Dymunír j'r dosparthwyr ddanfon gair mòr fuan ag y gelìir y'nghylch y nifer â ddanfoniriddynty troiou nesaf. Disgwilir i báwb a ddechFeuo gymeryd yr "'Yspiẁr,^- ei barbáa am flwyddyn,. *v ; Yn awr, nid' oes gënym önd dywedydi: Rhêd yn fuan, dér- bynierdi'ngroesawgar, aigwuäèd y Cymru oll yr un gymwynas â tbi ag a wnaeth Rahab a'r cyn ysp'iẁýr. i ''. , - -. ' •'•'.•r ,'.. i ' C Y C Y HOE D D ẂRi ' Portúgal. Y mae yh, dra thebyg yn awr wrtlì bòb arẁyoîd sydd yn ymddangos, y bydd rjw gyfnewidiad yn cymeryd lle yn fuan yn y Weinyddiaeth, gàn fod sôn y bydd gẅeinidogion yr achosion tramor yn ymnèillduo aT fyrder, y'nghyd a gweinidogi- ion yr iawnderau. ÄhGIE r s. Y Cadfî aen or Dè Bar a aeth allan yn dtTiwedd^- gyda byddin gref, i'r dyben o gospîamrywiol lwythau geìynoî. Ond gorfu arrio ddychwelyd yn ol heballucyflawhiei ámcan ; ô