CYF. 1. RHIF 5. MEHEFIN löfod, 1904. "I Yru'r Hen Wlad yn ei Bíaen." yr Oes iDtisanaeth Cymru Fydd. Ä|| / !'l Gwynfryn Jones \4\\\»î í ■ Párclì'. ■ Daniel ' hhP\ CYNHWYSIAD, Dyn yr Oes—Parch. G w yn fry n J o ne s, g an 'ÿ Htighes", «5* " Üc-dod Bywyd," gan .y Par ch. James Chaii es, Dinbych. John Micah, neu " 0 II / Dywylíẃch i Òleuni,'' Jf? ' Pen.IÎ., gan y Parch. G. i1' / Bedford Roberts, Caer- fyrddin. :•*$».. Cyngor Cenedlaethol Cymru:—Pa "beth ydyw, a Pha bcth a all wneud. H. Evans, Brymbo. 31/; \\'i , ///,< I ffl: M I." Pedr î^Gan v Parch. EfeDgyl Luc :—Gan v Parch. D E. Jenkins, Dinbych. ♦$. BeirddByw Cymru.V, • —(Tolo Caernarvon^ gau Áb Hevin Nodiadau Gwleid- yddol:—Gan Mr. William George, Cric- cíeth. PRIS DWY GEINIOG. CGRWIM -:■ PRINTED BY THE CORWEN PRINTING CO.