Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CYF. II. RHÎF 11. TACHWEDD 15fed, 1905. k< I Yru'r Hen Wiad yn ei Blaen." Ülië Yspryd yr Oes Cyhoeddiad Misol at wasanaeth Cymru Fydd. Golygydd: M. E. JONES. CYHHWYSIÂD. Dynion i'r Oes—Parch. T. EDWlN JONES, M,A„ Ficer Bangor. Islwyn— Gan Mr. Wyn Wilì- iams,Blaenau Ffestiniog, Cenhadaeth Cymru ýn j X M-ýd Addysg —Gan y Parch. 7 J. D. Richards, Trawsfynydd. Pobl leuainc a'u Han- awsterau—Gan ÿ Parch. < • ' nes, Llandudno, Athrawon a'u Helynt- Íon-Gan Mr. D. Arthen Evans, Barry. Crefydd yr Oes-Gan y Parch. Howell H. Hüghes, B.A, B.D. C e tf a C h refft Cy m r u— Gán Mr. O. Gaerwvn Röberts. Yr laith Gymraeg —Gan y I). Tecwyn Evans, B.A., Llan- ddulas. Nodîadau Cyifredinol— Gan Mr. William. George, Criccietb. Yr lesu a Wylodd" Gan Gwilym Dyfi. PRIS DWY GEINIOG. Swyddfà Yspryd yr Oes, Mold. i^af