Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Beíh dídywBilÊr am " Yspryd yr Oes." gkôjst " SPECTATOR" yn y " CYMRO " :—Yn sicr i chwi mae y.r anturiaeth o gyhoeddi cyfnodolyn arall o nod- wedd " Yspryd yr Oes" eisoes wedi cael ei chyfiawn- hau, ac y mae y derbyniad rhyfeddol roddir iddo yn ategu barn Huaws o'r rhai llygadgraff sydd eisoes wedi dadgan eu barn am ei wenth ac am ei wasanaeth. Yn y trea cyfarfyddais ag Ifano, llyfngellydd Cymreig Coleg C&erdyâd, ac yn union aeth i son am yr " Ys- pryd," a bu cyfnewid med'dyliau adeiladol yn ei gyleh. Ac yr oeddem yn credu y gel'lid cryfhau ychydig, efall- ai, arno mewn rhai pwyntiau, ond rhaid cael amser i bobpeth. Mae ar y llinnellau iawn ac mewn dwylaw da, ac yn adlewyrcbu y cyfnod yn rhagorol. Geir afiaeih addawol yn nodweddu llu o'i ddarlilenwyi;, -ac y mae yn cael ei droi allan yn glod i'r cyfnod. Y "METHODIST TIMES " :—Addawa oyntaf yrfa ddiaglaer a defnyddiol. rhif\ "NORTH WALES T1M.ES " :—Mae ei arwyddair— ' í yru'r Hen Wilad yn ei blaen "—yn awgrymu ei genadwri. 0 ran cynhwysiad, mae'n rhagorol. " GOLEUAD " :—Dyma fìsolyn newydd golygu'S yr olwig arno yn anadílu ei anad'l gynitaf—i fyw \-n hir a marw'n hen, ni obeithiwn. Wesleyad y bwriadwyd ei ddwyn i fyny, ond y mne eisoes wedi croesi ffiníau'r enwad parchus hwnnw. Ceir pob amrywáaeth y gall Uenor, bardd, a dawinydd ei ddieisyrfu ynddo ; ac o» yw Cyimru yn gwenthtfawrogi talent, gwna y cyhoeddiad hwn waith da. "ABERDARE LBADER" wng o gefnogaeth. :—Pur addawol, Parch. GRIEFITH ELLIS, M.A., Bootle, a ddywed ei fod yn " gyhoeddiad ag yr oedd arnom fel cenedl ei angen, ac y dylem roddi cefnogaeth galonog iddo." Paroh. JOHN OWEN, Wyddigrug :—Dymunaf eich llongyíarch yn galonog fel Gol. " Yapryd yr Oea" " Idea " ragorol oedd' dwyn dynion ieuainc ein gwlad i ysgrifenu ar faterion pwysig y dydd. Ymdid-mgys .i md oddiwrth y rhaglen, y bydd i'r cyhoeddiad gadw í fyny ei garictor ý flwyddyn nesaf. Y mae gennych faterion arnrywiol i drâethu arnynt. Parch. H. CERNYW WILLIAMlS, Corwen :—Yrwyf wedi gweled amryw rifynau o "Ysipryd yr Oes," ac yr wyf yn ei edimygu yn fawr. Mae yn gyhoeddiad byw trwyddo, ac yn rhwym o roddi yisprj'diaeth yn ei ddarllenwyr. Mae ei werrth felly ar gyfer pobl ieuainc darMengar a meddylgiar yn anmhrisriad'wy. Parch. RICE OWEN, Ferndale : —Yn siwr mae " Yspryd yr Oes" yn effro a ffyddUon i'n gofynion, ac etyb bwyyn hoew, inedrus ac effeithiol. Dymunaf iddo bob cefnogaeth, canys teilwng yw ; a llawenychaf yn ei ragolygon, y r.bai sydd odádog. Parch. R. PERIS WILLIAMiS, WT*xharn :—Credaf ei fod y peth sydd eisiatt, ac y mae yn meddu cylch- rediad eanc. Paroh. E. W. DAVIES, Ton Ystrad:— Yr wyf yn hoffi yn fawr eá axgraff a'i bar>ur, ac yn teimlo íod chwa awyr hynod Gymreig yn cyfodd o'i ddail. Parch. TALWYN PÍITLLIPS, B.D., Bala :—Yr wyj yn hoffì y cyhoeddiad "gorff" ac "yapryd." Parch. THOMAS HUGHES, Liverpool:—Ymddeng- ys i mi fod gennych raglen ad'dawol iawn ar gyfer y "flwyddyn nesaf. Rhoed yr " Oes " i'r "Yspryd" y gefnogaeth a deilynga. "GWALIA.":—Rhifyn da drwyddo draw. Ceidw ei nodweddion cynteflg ; ac er y buasai mwy o newydd-deb yn chwanegu ei ddyddordeb, y mae gwerth yr ysgrìfau a ym- ddengys ynddo o fis i fis yn hawlio iddo le ar f'wrdd y llenor. Y Parch. Ben Evans, Barri, yw " dyn y mis," ac ysgrifenir yn dda arno gan Beriab. Mae'r ysgrif ar athrawon Cymru yn fer, felus, ac i'r pwynt. Llenor meddylgar yw Mr. Richards, Trawsfyuydd, a rha^orol yw ei adolygiad ar bynciau cymdeithasol Mae nodion Mr. W. George ya dra darllenadwy. Ie, rhifyn cymesura llawtr mwy ei werth na'r pris godir am dano yw'r un sydd ger ein bron. ERNEST REES, "Mancbester Guardian ": —A. mtd- monthly two-penny review, " Yspryd yr Oes," published in Damel Owen's town which has now airived at its second vt>lume, woald seem to ofi'er a good literary opening. The Owtn tradition in Mold is a good basis to work from ; and the titie " Spirif of the Age" suggests Hengist Horne's book of contemporaries, "The New Spirit of the Age," and Hazlitt's earlier adventure, and warrants an expectation of that kind. But on acquaintance it is no poetìc or beîlet- tristic recruit; it is a practical and serious " spirit," in spite of barp and leek on cover and an apparent delightful picture of the Lyric Muse herseif. It brings into range many topics of the day, however, with which Literature has to concern her head. Mr. D. Janaes, secretary of the Welsh Language Society, has a page dealing with Ptofessor W. Morris Jones's recent estimate of the " siiuation," -as the politicians would say— and the chances and the immense utility of the hen iaith in the eîementaiy and more ad- vanced schools; and Mr. Abel Jones aud Mr. WilJiam George, of Criccieth, sustain the same vital argument in other pages Mr. George takes as his text Mr. John Southall's Welsh census pamphlet, and repeats with effect the plea for the sure first usage cf Welsh in the elementary schools. Among othei contributors, who all write with definite Welsh figures aud ideals before them, are Mr. Beriah G. P>ans, thc Rev. Howel H. Hughes (of Blaenau Eestiniog), Miss Mary Parry, and the Rev. Gwynfryn Jones, who writes from Capetown. In an account of the Rev. Jamea Morgan Gibbon, the biographer in btief makes a concession to the light literary folk by aUmitttng that he has a son, Mr. Perceval Gibbon, who has written one boolc, '• Souls in Bondage "—yes, and a book of poems besides. The latter book probabíy raarks the latest rectuit to tbe long list of poeis who come of Carmarthensbire stock. And four characteristic lines by author " Shir Gar," Elfed, succeed tbe paragraph in which the reference to lns latest fellow- poet appears, and close ibe number. I'»iDted for the Proprietors by AMOS BROS. & JONES, "ADYERTISER" OffLCE, RtíYL