Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CYF. II. RHIF 4. EBRILL 15fed, 1905. "I Yru'r Hen Wlad yn ei Blaen." yr Oes wasanaeth Cymrii Fydd. $F\ CYNHWysIAD. Dynion i'r Oes—Mr. T. Artenms Jones, Bargyfreith- hvr. Ail-ddyfodiad Crist-—Gan y Parch. Daniel Hugbes, Caer. Crefydd yr Oes—Gan y Parch. II. Hariis Htighes, B.A.,B.TX, Blacnau Festíniog. Beth ddyiai fod ymddyg- iad yr Eglwysi tuag at Chwareuon yr Oès ? Gan y Pareh. E. W. Davies, Ton, Pentre. Merched yr Oes — Mrs. Llovd Gcorgo, gan Miss Mary Parry, B.A., Prif- athrofa. Aberystwyth. Llythyr o Swyddfa Cym- deithas yr laith Gym- reig- Gan Mr. D. Janies (üefynog). Ebrill— Gan AbHevin, Aberdar. Nodiadau Cyffredinol- Gan Mr. William George, Criecietb. Y Celt yn y Puîpud— Gan y Paich. T. Mardy Hees, Buchlcy. Cwrs Addysg— G;m M r. Abcl J. Jones, B.Sc. Bwrdd y Golygydd. Goìygydd: M. E. JONES. PRIS DWY GEINIOG. HH Swyddfa Yspryd yr Oes, Mold. --------w ISntersd at> Stati >.\i r's Hall.