Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

YS&6DYDD rljgg ................................:......■..............<...........;............k HenGyf-498.] (ÌOBPHENAF, 1908. [Cyf. Newydd.- •'-",...............V.......,-y-'-'V--<......-.................---■ '--.......... GWEDDÍAU I'R PLANT. fcf N dda, O Dad, dysg i mi fod, f I Yn dda bob dydd y bo fy nôd, Da fel fy Nuw—rho hyn i'm rhan, O! help rho im', yr wyf yn wan. O'th flaen, O Dduw, dof fì un bach I ddiolch it' fy mod yn iach; A diolch am Dy help bob cam, I mi, a phawb, a nhad a mam. O Dad, a gaf dy ras i fyw yn blentyn ufudd ar hyd y dydd? Na fydded i mi i ddyweyd na gwneud drwg. Dyro i mi galon lon a gwyneb llon. Os caf galon lân, bi a fydd yn llon. "Crea galon lân ynof, O Dduw," drwy yr Ysbryd Glân, yn Iesu Grist, Amen. I'R GOBEITHLU. GAN G. J JONES, YSGOL-Y CYNGHOR, LLANLLBCMD. DARLLEN AM Y GOREU. Ji»4||*DRYCHEDdy lygaid yn uniawn; ac edryched dy amrantau yn uniawn o'th flaen. Ystyria lwybr dy draed; a threfner dy holl ffyrdd yn uniawn."— Diarhebion iv. 25, 26. Nodiad.—1. Gofalwch ddweyd yr aid yn y gair "llygaid" yn hollol glir. Tuedd llawer i'w dweyd wmsÊtseGB