Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

fê * * Yg&gDYDD Y ÜJL TítTrmws' •■•.............................;vj..-......■;.:-,:........:z--------;-----------...........m_______ HenGyf-495.] EBRÍLL, 1908. [Cyf. Nswvpd.-396. DADL. Y Myglys. tlLL.—Dyma destyn amserol, onide? Y Myglys yma? Arthür.—Nis gwn beth am hyny, ond mae'n destyn y mae liawer o "bregetbu" arno, bob amser, Sul,gwÿl, a gwaith. W.—Ydyw, y mae felly; ac «nid yw yn destyn go lew, dywedwch? A.—Gallasem dybied oddiwrth ei "boblogrwydd" ei fod felly. W.—Onid yw hyny yn dweyd yn dda am dano? A.— Cewch chwi benderfynti nyny. Mae pechod yn boblùgaidd iawn, onid yw? ond pechod ydyw, onide? W.— Pechod yw pcchod, wrth reswm. A.—A myglys yw myglys, "wrth reswm!" W.—Heb chwaneg o íol, beth sydd mewn myglys yn ddrwg? A ellwch fy ateb? A.—Ceisiat—tel y medraf! Wel, nid oes ddrwg;o gwbl mewn myglys—ynddo'i hun; mae'r drwgyn dod i mewn yn ein hymwneud âg ef, &c. W.-Bobol anwyl! Pa född? A.—"Na weriwch eich arian am yr hyn nid yw fara, a'ch llafur am yr hyn nid ỳw yn éigoni." PéŴ i borthi nwyd aniteilaidd dyn, yw myglys. Mae'n wastraff ac yn ddrwg möesöl. W—Yn araf, gyíaill! Yr ydyeh drwy ddwéÿá hyn yn gwneud y Cieawdẃr doeth yn awdwr drwg, ac yn gyfrifol aáa dano, &c. Onid Efe yẁ "TäíJ y goleuni?"