Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

pgibgìrò g Hen Gyf.—396.] GORPHENAF, 1904. [Cyf. Newydd.—261. TAMEIDIAU I'R PLANT. II. 4Jü£ MAE tro byd wedi myned heibio er pan gawsoch iyp "Dameidiau" o'r blaen. Eu hamcan, fel holl amcan eich Dysgedydd, yw gwneud plant da o honoch, eich cyínewid a'ch achub i fywyd tragwyddol tra yn blant. Ai tybed ein bod ni, y plant mawr sydd wedi tyfu i fyny, yn peidio edrych ar bob plentyn fel plentyn i gael ei gyfnewid a'i achub, a hyny nid mewn rhyw amser pell i ddytod, ond yn awr? Y mae dychweliad pellenig, mae'n wir, yn beth da, ond y mae dychweliad presenol, neu tuan, yn annhraethol well V cyínod rhwng plentyndod ag oedran gwr, os na threulir et yn ngwas- anaeth Duw, a gam dreuiir; cyflawnir drygioni, obosibl, nad all dim dychweliad dyfodol ei feddyginiaethu; ac os rnedir ffrwyth dyddiau dychweledig dyn yn y nefoedd, sicr hefyd y medir Hrwyth dyddiau ««-nychwebdig yn y trueni Gwnewch eich goreu, blant, ar eich cael gan Dduw yn eiddo iddo Ef. Dyma i chwi hanesyn bach sy'n dangos y csir DlGON 0 DAL AM 0ES O LAFUR, ac yn eglurhad i chwi ar adnod y Pregethwr, "Bwrw dy