Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

ìpçiíb^ì g llattt. ÖTOLSSSS Hen Uyf.—390.1 IONAWR, 1904. [Cyf. Newydì).—24Ó. Y GOLYGYDD A'R PLANT. LWYDDYN newydd ddai chwi, anwyl blant. Mor dda genyf eidh cael yn íyw ac iach yn nechreu 1904. Wyf felly yn dymuno i chwi "Flwyddyn Newydd Dda." Ie, dymunaf i chwi flwyddyn—a blwyddyu newydd—a bìwyddyn newydd dda. Peth raawr y w cael blwyddyn; píthmwyyw cael blwyd'dyn newydd, a pheth mwy wed'yn yw cael b) wyddyn newydd dda Gellíd meddwl mai hen flwyddyn yw hon, a'i bod fel y rhai o'r blaen. Yr un enwau sydd ar ei misoedd, ei dydd- iau a'i hwythnosau .Yr un yw ei haul y dydd, a'r unyw ei lloer a'i ser y nos; ac eto, yr ydym yn dymuno blwyddyn newydd i'n gilydd. Os ydych am i'r fîwyddyn fod yn newydd, bod i chwithau fod yn newydd heíyd. Fe geir newydd-deb yflwyddynyn newydd-deb y mab a'r íerch. Ai yr un rhai ydych chwi eleni a llynedd? O i'e, a'r un rhai a fyddwch chwi am byth hefyd. Nis gall angeu eich newid; ac yn sicr wedy'n, nas gall myned o un flwyddyn i'r llall eich newid, Chwi ydych o hyd. Beth yw eich bod yn newydd ynte?