Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

f^fi. Rhif 142.] HYDREF, 1882. [Cyf. xii. UW^àà 8 CYNWYSIAD. "Plant Bychain." Gan y Parch. J. Jones, Llangiwc...... Os am ymddyrchafu, gweith- iwch............ Plant ydynt ......... YLIeuad ......... Y Tai Cenadol yn y Porthladd Sych, Jamaica (Darlun) ... Carolo a'r Iarll ...... "Selah"........... Am y cyntaf gyda'r Express ... Nest Fach ......... Ffug-chwedl Ddwyreiniol ... TON—"Mawl"......... Mamau a'u Dylanwad—II. ... j Cetewayo a'r Dirwestwyr ... 185 Prydferthwch Anian yn ; Mehefin ......... 186 Gramadeg ......... 187 j Adgofion am Mr. R. Martin, 187 Llanddaniel-fab, Mon Dewis Blodeuyn, ei gael, a'i 188 I golli........... 189 | Cofgolofn Grace 190 I (Darlun) ...... 191 I Llyn Siloam ...... 192 ! At ein Gohebwyr 193 | Atebion 194 | Gofyniadau .... 195 I Gwobrwyon i'r Plant... Darling 196 198 198 199 201 202 202 Pris Ceiniog. DOLGELLAÜ: CYHOEDDEDIG AC ARGRAFFEDIG GAN WILLIAM HÜGHES.