Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

(p. &2 td U/ c^!/ /tÿ (0& -' Khif 137.] MAlf 1882. [Cyp. xii. CYNWrSIAD. Samuel fel Esiampl ...... 85 Dr. Arnold a'i Ysgolorion ... 86 Ysgol iFerohed yn China (Dar- lun) ... ......... 87 Gafaelynyrlesu......... 88 Beth yw y Sach Wlan?...... 89 A yw Anifeiliaid yn fud? ... 89 Erfyniad ............ 89 Pregethi'r rhai bach—Y Pryf Copyn ......... 90 Gramadeg—Geiryddiaeth ... 9t Deigryn-Galar ......... 92 Ton—"HenSiloh" ...... 94 Oofgolofn ar Fedd D. James Lloyd............ 95 Arch Noah ......... Gweinidogaeth Críst ...... Merchëd Ohineaidd (Darlun) ... Y Brenin a'r "Wenynén...... Hen Organ Sam. neu Hyfrydwch y Cartref Dedwydd.. YrAfal ............ Yr Amser y cerddwn o atngylch y cryd ......... Yr Athraw ......... Gwaredigaeth Leyden...... At ein Gohebwyr...... ,...; Atebion ............ Gofyniadau ......... Tasg i'r Plant—Atebiad 96 97 98 99 99 101 102 102 103 Pris Ceíniog. ' DOLGELLATTr CYHOEDDEDIG AC AEGRAFFEDIG GAN WSLLIAM HÜGHES. jfíí