Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Rhif 134] CHWEPROR, 1882. [Cyf. xii. mdu&& % DAN OLYGIAETH GWEINIDOGION YR ANNIBYNWYR. "I roi callîneb i'r anghall, ac i'r bachgen wybodaeth a synwyr." CYNWrsIAD. Marwolaeth Garfield 25 Y Bar Haiarn ......... 36 Y Darn Arian Colledig ... ... 26 Ysgol Genadol Coimbatoor, Y Wlad Brydferth 27 India (Darlun)......... 37 Y Sweep Bychan...... 28 Y Tywysog Albert a'i Fab hynaf 37 Crist yn Ffrynd..... 28 Dadl Gyfeillgar......... 39 Seirph-rinwyr (Darlun)... 2<J CusanJudas ...... 42 COLOFN YK ENWOGION— Robert Brnce ...... 30 Hela y Llew (Darlun) ...... 43 Syr John Franklin 31 Er Cof am Evan Pugh...... 44 Gramadeg—Llythyraeth.. 32 At ein Gohebwyr......... TON- " Cân y Pererinion " 34 Atebion ............ Hen Organ Sam, neu Hyfrydwch Gofyniadau ......... y Cartref Dedwydd ... 35 Dychymyg............ Pris C einiog. DOLGELLAU: CYHOEDDEDIG AC AEGBAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHES.