n 1 roi callineb i'r anghall, ac i'r Bachgen wybodaeth a synwyr." DYSGEDYDD Y PLANT AM Y FLWYDDYN 1881. DAN OLYGIAETH GWEINIDOGION YR ANNIBYNWYR. CYFROL XI- DOLGELLAU: ARGRAFFEDIG A CHYHOEDDEDIG GAN W. HUGHES.