Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Rhif 131.] TACHWEDD, 1881. [Cîf. XI. *^|L< ------------_------_----------_-------------- PS^ ■»'•■» DAN OLYGIAETH GWEINIDOGION YR ANNIBYNWYR. "I roi callineb i'r anghall, ac i'r bachgen wybodaetn a synwyr." CYNWYSIAD. GwladyBeibl...... ... 205 Daearyddiaeth Gwlad Canaan 216 Ffon Gnwpa y Bugail ... ... 207 Y Fynwent ...... ... 217 Amaethdy yn y Wlad (Darlun) 208 Memphis ...... ... 217 Enwau Tai ...... ... 209 Sefyllfa Enbyd...... ... 218 Y Fuwch......... ... 209 Gwera y Tymhor (Darlun) ... 219 Un o'r Plant a ddygwyd at Perygl Cwmni Drwg ... ... 220 Grist......... ... 210 Edrych i Fyny...... ... 221 Costrelu Dagrau ... 210 Robert Raikes ...... ... 222 Plasuoha' ... 210 Cân y Ceiliog ...... ... 222 COLOFN TE EnWOOION— Gwaith Dyn a Gwaith Duw ... 223 Yr Arlywydd Garfield ... 211 Y Byd cyn y Diluw ... ... 223 01iver Cromwell ... v ... 212 At ein Gohebwyr ... Brenin a'i Goron ... 214 Atebion......... ... Ton—"Cofio Calfaria"... ... 215 Gofyniadau ..... ... -♦*♦*♦- Pris Ceiniog DOLGELLAU : CYHOEDDEDIG AC ARGRAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHES.