Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

/■ «^.s ê^ ::-: / - Rhif 130.] HYDREF, 1881. [Cyf. XI. gsgíítgM g DAN OLYGIAETH GWEINIDOGION YR ANNIBYNWYR. "I roi callineb i'r anghall, ac i'r bachgen wybodaeth a sjnwyr." CYNWYSIAD. Eliseus.—Pen. xiv....... 185 Hanesion Ysgrythybol— Cysgod Doethineb a Chysgod Y Ddinas Noddfa ... ... 198 Arian............ 187 Y Diweddar Hybarch. w. YrAith............ 189 Griffith, Caergybi ... 200 Hau Eice yn Japan (Darlun)... 190 Eilun-dduw Chineaidd .. ... 201 Tymhor Ieuenctyd ..... 191 Yr Ysgol Sabbathol ... 202 Y Gyfundrefn Heulog...... 191 Gostyngeiddrwydd yn cael ei Alexander a'r Llew ...... 193 ddyrchafu ...... ... 202 YNefoedd ........ 193 Dilyn Crist ...... ... 203 Ton—Prydferth ydyw'r Blodau 194 Llinellau Coffadwriaethol aa iE. Hen Argraffiadau o'r Beibl ... 194 M. Boberts ...... ... 204 COLOFN YK EnWOGION— At ein Gohebwyr ... John Wesley......... 19 Atebion ........ ... P.P.Bliss ......... 197 Gofyniadau ...... Pris C einjog * DOLGELLAU: CYHOEDDEDIG AC ARGRAFFEDIG GAN WILLIAM HÜGHES