Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

/ / Rhip 128.] AWST, 1881. [On. XI. P0£%dd % DAN OLYGIAETH GWEINIDOGION YR ANNIBYNWYR. "I roí callineb i'r anghall, ac i'r bacbgen wyboàaeth a synwyr." CYNWYSIAD. Eliseus.—Pen.xii....... 145 Gwedi .. ......... 147 Dodrefnyn mewn Tenil Bagan- aidd yn Peking (Darlun) ...• 148 AbiahBach ......... 149 COLOFN YR ENWOGIOîí— John Howard......... 152 Yr Amser Gynt......... 153 Y Byd cyn y Diluw ...... 153 Ton—Y Nefoedd ...... 155 Plant Darllengar ...... 156 Y Chwyth-gareg ...... 157 Cymwynaswr Cyhoeddus ... 157 Ymgom am yr Hynafiaid Y Plant Brenhinol ...... Cariad Plentyn......... Hong Kong o'r Môr (Dar- lun) ............ Y Ffynon o Oleuni a Bywyd... Ffyddlawn i'w Fam ...... Dethomon— Powell, Caerdydd,a'iFeibI... Napoleon ar Anfarwoldeb ... At ein Gohebwyr ...... Gofyniadau ......... Atebion .. 158 160 161 162 163 163 164 164 -♦*♦♦♦- Pris Ceiniog. DOLGELLAU: CYHOEDDEDIG AC ARGRAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHES.