Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

WẀtifì 2 útfî^ Hen Gyf.—381." CHWEFROR, 1903 [Cyf. Newydd.—236. GWEDDIAU I BLANT BYCHAIN. lesu caredig, cofia am danom ni ar hyd y dydd. Bydd gyda nhâd yn ei waith, a chyda mam yn y tŷ, a chyda minau yn yr ysgol; a chyda phaẁb, Amen. Diolch i Ti, o Iesu da am y dydd heddyw. Diolch am ein cadw rhag drwg. Diolch am ein cadw rhag gwneyd drwg. Maddeu bob bai i ni oll. Dyro gŵsg esmwyth i ni ar hyd y nôs, er mwyn Dy râs. Amen. Y GOL\ G YDD A'R PLANT. R »edd Mabel yn hoff iawn o'i thaid. Eisteddai un tro ar ei lin a sylwai ar ei wallt gwyn, ac ar y crychau yn ei wyneb, a gofynai iddo, "Taid, a oeddech chwi yn yr arch?" "Yn yr arch? nac oeddwn yn siwr" oedd atebiad y tadcu. ^Wel" dywedai, Sut na buasech wedi boddi ynte?" Mynai Mabel i gredu ei fod yn henach na'r diluw! Da yw gweled plant yn hoff o'u tad a'u maai, ac o'u taid a'u nain. Da yw eu bod yn peidicra dweyd geiriäu câ^. i chelyd wrthymit hefyd. Beth yn paiiddacn na merch fac neu fachgen bach yn gofalu am %eini mewn eisiea ar eu