Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

BTDBEF, 1897. DYSGEDYDD Y PLANT DAN OLYGIAETH Y Parch. D. SILYN EVANS, Aberdar. Callineb ArighaLl. Sjnwyr. ' Y'CYNWYSIAD. Yr Ysgol Sul .. - - 257 Bil Blwyddyn y Jiwbtìr •• yn Israsl .. .. . • 258 Y Ddafad a'r Oen .. .. 2ö•> Gyda'r Plant yn yr YsgolSul,. 261 ■Darn heb Atalnodau . ... 2(32 Yn Eisieu—Bachgen .. .. 263 Ymson , • ..• .. .. 264 ■ Y Plant vn Feirdd .. •. 20ö Symudwch v Pengl .. .. 26G Y Ddau Wydryu .. •■ 267 Rhai o Afonydd y Bỳd .. 26^ Paid ag Oedi'n hwy .. .. 269 Cais y PJentyn da Bowen lìees' v Cenhadwr (dar lun) Oedfa'r Plant Bydd yii Dino~ (darlun) Ymgoin y üolygydd a'r Pìant Y Cy«gwr yn iíôddion Gras . Yr Ÿmdre'chw.yr Cristionogol Atebion yi' Ae'.wyd .. Am dro yn Uei.i.au .. At ein- Gohebwyr Aüebiadan b'oíYniadau Beibiaidd 270 274 277 ■27 n :.S0 2*1 'JFl 282 DOLGELLAU; Argraffwyd a Chyhoeddwyd gan IF. Hughes. 'ú.: :';