Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

YSGgDYDD Y tiSOTF Hen Gyf.—339.] GORPHENAF, 1809. Cyf. Newydd.—U9. SWeggBg-gü . .......',! ■!', ' 'l. . ---. ,. , .....I Y DIRWESTWR BYCHAN. (Dernyn i'w adrodd i'r Plant.) tlRWESTWR bychan ydwyf, Heb wybod beth yw loes; A gwnaf bob peth a allwyf, Er byw mewn harddwch moes; Yr wyf am rodio llwybrau Anrhydedd trwy y byd, Ond cadwaf fy meddyliau Ar fyw yn bur o hyd. Mae Dirwest ar eín haelwyd, Fel nef angyles dlos, Yn dweyd sawl enaid gollwyd Rhwng oer gymylau'r nos; Mae'n dweyd am hanes meddw- Yn dryllio pebyllhedd; [dod— Mae'n dweyd fod ing a thrallod, O hyd yn agor beddj Ton, Pentre, Sawl calon lan halogwyd, Fu'n caru Duw yn hir? A pha sawl bedd agorwyd, Wrth lygru'r wefus bur? Bu llawer bachgen siriol, V rth yfed "Iechyd Da," Yn sugno gwenwyn marwol:— I'w fron yn tynu plâ. y&e llaw ar lwybrau mebyd, Yn estyn cwpan brâd; Ond mynaf ei gochelyd, Trwy ddilyn camrau 'nhad; A thystiaf uwch pob rhagfarn, A iechyd lond fy mron;-*- Ni chaiff y ddiod gadarn Halogi'r galon hon. T. ClENECH DAVIKS. Y CYSODYDD BACH. ;Ny flwyddyn 1725, galwodd dyn ieuanc mewn argraff- rar2 dy yn Llundain, Vr ydoedd yno yn unig yn nghanol dyeithriaid; ac os na.bnaaai yn gweifchio, oi chawsai ei fara beunyddioî. brysur a ydoedd e.____ ... _,„ yn dod yma i mofyn am wakhl A fedrweh chwi gysodi?"ebe'r meistr wrfcho. Heb ddweyd yr un gair yn atebiad i hyn, symud- odd y dyn ieuanc afc y bwrdd, lle'r oedd y Uyfchyrenaa, a chjs- ododd yr adnod hono yn efecgyl loan, "Nafchanael a ddy wedodd