Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

YSGGDYDD X UBbW Hen Gyf.—334.] CHWEFBOtl, 1S99. Oyf. Newydd.—144. MAGGIE A PWS. MAE Maggie a Pŵs yn ddwy ieuano iawn, Erys Pws yn y ty. ac ä Maggie i'r ysgol, mae'r ddwy o ran hyny, Pws a Maggie, yn yr ysgol, ae mae'r ddwy ar adegau yn cael rhyw râdd o"flas y wialen. Gorphwys a chysgu mae Pẃs fel rheol pan fo Maggie yn yr ysgol, am na cha lonydd i hyny pan fo Maggie yn y ty. Y mae dwy yn dysgu Pŵs, sef Maggie a'i mam, a rhwng dwy athrawes mor dda, dylasai Pẃs i ddod yn ysgoleiges go wych. Ond digon tebyg na chyfyd y Pẃs hon mwy na'r Ptosis eraill yn uwch na'i hepil. Mae Maggie yn siarad mwy a Pŵs na'i mam, er fe ddichon mai y fam sjdd yn curo fwyaf ar Pŵs. Un tro cadd Maggie ei chrafu hyd nes bu iddi goili peth gwaed gan Pws. Am hyny fe ddigìodd Maggie yn fawr wrthi, ac fe ddywedodd wrthi dan ysgwyd ei phen, "Ohei di ddim fy Hgorchfygu i." Hi a ddywedodd felly wrthi unwaith a dwywaith. Uyfyou geirìau ei mam pan yn siarad a'r plant drwg, oedd Maggie wrth ddyweyd "Ohei di ddiaa fy ngorchfygu i." Yr oedd Maggie fel ei mam, er lleied ei maint a'i hoed, am orchfygn, ond tipyn yn isel oedd uchelgais Maggie hefyd. Eis- ieu gord^fygu y gâth fach oedd arni; ac nidywyngampo gwbl i fCTch fach i drechu cath fach. Beth pe bai y ferch fach hono yn treio gorchfygu ei hunan? Mae rhai merched bach yn ddrwg eu tymher. Beth pe baent yn gorchfygu y dÿmher hono? Mae rhai o honyct yn anooest, ac yn dweyd anwiredd, ac yn anufudd i rieni, ac yn falch, ac yn hunanoî, a beth pe baent yn gorchfygu eu hunain yn hyny? Fe ddywed Solomon "Gwell yw )yr hwn a reolo ei yspryd ei hun, na'r hwn a enillo ddiuas." Felly naae bod yn feistri arnoüi ein huuan yn fwy canip na bod yn feistri ar ddinasoedd. A pha glod i ferch fach yw ei bod yn feistres ar gath fach? A ddywed Maggie y tro nesaf, "Mi a fynaf orchfygu fy hu-c."