YSG6DYDD Y W#P Hen Gyf.— 331.] TACEWEDD, 1898. Cyf. Newydd.—141. NA CHYMER ENW YR ARGLWYDD DY DDUW YN OFER." fpRA'N blentyn bach, 0! boed i mi X I barchu'th en.w Santaidd Di,— ti barchu yn fy serch a'm bryd, Ac yn fy iaith a'm gwaith o hyd. Rhag llwon cas, O! cadw fi, A chadw'r phint a'th gablarjt Di, Rho iddvnt iaith fo'n wir a phur, Heb gabl, heb reg, heb ysbryd sur. Gwna "Gymru Fydd" drwy'th Ysbryd Glan, I arfer beunydd iaith fo'u lân, Ei phlant ío'n irlod i rin a nioes, A u pwys ar Grist a gwaed ei groes. EüRYN. YR OCHR CHWÍTH ALLAN. ,R oedd mewn teulu hogyn go afreolus ei dymher. Yr _ ' ydoedd yn hogyn croes at bawb ac at bobpeth. Croes y buasai yn myned i'w wely yn y nos; a chroes y buasai yn codi yn y boreu. Croes y buasai wrth ei fwrdd bwyd, a chroes y buasai gyda'i wersi yu yr Ysgol. Pan godai un boreu yn llawn o rwgnach, danfonodd ei fam ef yn ei ol i'w ystafell wely, a siarsioid ef i dynu ei ddillad o3di am daoo, bob dilledyn o honyiit, a'i gwisgo drachefn a'a hochr chwith allan. Yn mben oddeutu haner awr ar ol rhoi iddo y fsth siars, aeth y fam i'r Uoffc i edrych am dano, a chafodd ef yn sefyll fel deîw, yn eithaf digalon ar gyfer y drych. Doedd ryfedd yn y byd ei fod yn edrych yn llwfr ac fel pe ar ddarfod am dano. Yr oedd yrjolwg ryfeddaf arno ag ochr chwith ei ddillad allan am dano. "Wel machgen i," ebe'r fam, "sut yr ydych chwi yn hoffi hyn?" "0,