Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

YSG6DYDD Y WWW Hbn Gyr—330.] HYDEEF, 1898. Cyf. Newydd.—140. HIRAETH ÜN O BLANT Y "DYSGEDYDD BACH" AR OL EI FAM. fRWM y w'm hiraeth, trwm a llethol, Ar ol gwên fy anwyl fam, 'R hon am dysgodd i i garu Y Gwaredwr mwyn di-nam. Edrych ydwyf tua'r fynwent Tua bedd fy anwyl fam, O! mor dyner gwnaeth fy magu,— Gyda hi ni che's un cam. Caru wnaf y llwch lle gorwedd, Cusan rof i'w chareg bedd; Iesu anwyl, boed i'w phlentyn Ei hail gwrdd yn ngwlad yr hedd. Clydach. Alfa. HELYKT Y BABAETH À'R PLANT. ;N Zarich a Ueoedd eraill yn Switaerland, allan o 5,402 o _ blant sydd gyda'r Pabyddion, mae 1,800 o honynt wedi troi at y Protestaniaid. Y mae rhai Eglwyswyr yn gwneud en goren i gael gan blant i gyffesn eu pechodau i'r offeiriaid. Py wedodd un offeiri' fod cyffesu i Dduw yn dda, ond fod cyffesu i offeiriad yn r y Gwrthodid i ysgolfeistr yn Manceinion i gael bod yn orr «^j'* hyd nes buasai yn foddlon i'r Cynwell. Gorfodir r> ^anydd i fyned ar rai dyddiau o'r Ysgol i'r Êglwys, er m> -*i plant trwy fforfiau a defodau Eglwysig a Phabyddol. .<7n myned Dywedodd y Tad Bernard Vaughan, mewn Mary, Eglwys Babyddol yn Morecambe, f' pregeth yn bt. ddefodau ag a geir yn yr Eglwys BabyddoJ ad bron yr holl * , i'w cael yn Eglwys