Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

YSG6DYDD Y UHLJIIJT Hen GYF.-328.] A WST, 1898. Cyf. Newydd.—138. Y FFYNON. Jflgj FFYNON feehan loew f=§§ A dardd wrth droed y bryn, A ddisyehedodd filoedd 0 deithwyr llesg cyn hyn; Bu hi'n diodi'r pentref Am oesoedd yn ddidrai, Er hyn nid yw'r cyflawnder Ddyferyn bach yn llai. O'r fiÿnon fecban brydferth Y ffrydia dyfroecld clir; A rhydd heb aur nac arian 1 bawb o fewn y tir; Nls gwyr beth yw cybydd-dod, Na fi'afriaeth o un rhyw, A rhoddi wna heb ddanod Ei pheraidd ddyfroedd byw. Llangollen. Mae'n ddiwyd mewn haelioni Mae'n siriol fel y wawr, A chadw wna ei phurdeb Wrth ro'i o awr i awr; Wnaeth hi 'run gwr cyfoethog Erioed yn ddyn tylawd, Na neb fu gynt yn barchus Yn awr yu wrthddrych gwawd. Mewu ffynon loew, fywioî, Hoff ddiod natur sydd, Mae'n ddidwyll ac yn ddysglaer Fel llewyrch gwyn y dydd; Mewn defnyddioldeb cyson Yn wastad lleinw'i lle, Ac mewn adlewyrch dengys Ogoniant claer y ne.' T. Carno Jonks. YR BINDWES FAOII. £ffî NW yr Hindwes fach hon ydc.edd Sundsrí, sef hawddgar >ÉÉjl ceu bijdfeith; }r ydocdd jn un fechan, lan ei gwedd, ac ysgafn ei throed, a daei ehalorj. Yr jdoedd yn bjw yn ngogledd India, ac juo tlai i jsgoí meiched bjchain i'r Uirdwaid, ysgol i ddar)L;n y Beibl, ac i ddjsgu crefjdd Iesu Grist jdoedd yr ysgol bon. Fe ddjsgid jma y Deg Gorcbjmyn a Gweddi yr Arglwydd, ac yr oedd ihieni y merched bach yn foddlon iddynt dd'id i'r ysgol hon. Wrth gwrs, yr oeddynt yn siarsio eu merched i lynu wrth eu dnwiau, ac with arfciion crefjddol eu tadau, er mai mewn jsgol i'i Cristionogion oeddynt; ac nid oedd y Orist-