Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

YBGtëDYDD Y Ufll#ip Hen Gyf.— 309.] IONAWR, 1897. [Cyf. Newydd,— 119. GWEDDI PLENTYN BACH. )M fy nghadw'n fyw drwy'r dydd, ___ Am dy roddion rhad a rhydd, Am fendithion nef a llswr Derbyn ddiolch Arglwydd Mawr. Pati fo breiíhiau cwsg yn cau Am fy mhabell fechan frau, Yn Dy freichiau tyner Di, Hyd y bore cadw fi. Os ca'i wel'd y bore glas, Dyro nerth i foli'th ras; A chysegraf hyd yr hwyr Oriau'r dydd i Ti yn llwyru Beíheì, Aberdar, H. T. Jacob. --------o———— ANERCHIAD CENADOL I'R PLANT. PY HOFF ftYFElLLtON IËUAINC $ [j=3|vLWYDnYN newydd dda i chwi oll. Dymunaf am i'r flwyddyn bou fod yn fìwyddyn liawn dedwyddwch, iechyd, a llwyddiaut i chwi oll. Y tn o'r blaen yr oeddwn yn dymuno Nadolig llaweu, a blwyddyn newydd dda i chwi oChina; ond y tro hwn, o G-jmru. Cyu y bydd i'r lîythyr hwn ymddaogos, bydd Nadolig wadi myued heibío; ond gobeithiaf ev hyny, y byddwch chwi wedi ei fwynhan. Byddaf yn meddwl yn aml am dauoch, ac yn enwedig ar adegau neiii- dnol. Y mae eich p*rchus Olygydd, wedi gofyn am i mi ysgriferwi y tro hwn ar "DdycFd Ca!an yn China;" a "Rhai o chwareuon plaut bach China."