Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

r-'" MEBI, 1896. DYSGEPYDD Y PLAOT DAN OLYGIAETH Y Parch. D. SILYN EVANS, Aberdar. «I roi Callineb i'r Anghall. ~^§£^~=a Synwyr." Y CYNWYSIAD. Cân Aderyn .. 229 Ricbard Cecil a'i Fam .. 230 Chwedl am Angeu .. 230 Plentyn bach ar Goll .. 231 Hugh Mc Blroy a David Jewell 232 Emynau Chwaer 86 ml. oed .. 232 El-Moro •• 233 Cymeriadau Ncdedig o eglwys Sammah " Y Mwnci yw Tad y Dyn " Câr. y Cristion Oedfa'r Plant Pen blwydd yr Eilun-dduw Y Pab o Ddydd i Ddydd Oddiwrth Genadwr y Plant Cân o Gydymdeimlad 234 235 236 237 «9 240 241 243 Beth nad yw Crefydd ... 244 Gweddi ... 244 Gofyniadau o'r Beibl .. 245 CJyda'r Plant yn yr Yssrol Sul 246 Dosbarth yr Holi a'r Ateb .. 247 Dycddefwyr Ysbyty vn Hong- Kong (Darlun) .. 249 Murmur yr Afon .. 250 Iesu Grist a'r Babaeth .. 251 Brwydr Calfaria .. 252 Boreuol Weddi .. 25» YTe a'rTamaid .. 254 Uwchben y cryd .. 255 Tok—"A'u hûn—mor da-wei; yw" .. 256 At ein Gohebwyr .. 2 DOLGELLAU: Ârgraffwyd a Chyhoeddwyd gan W. Hughes.