Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

M&WSTB, 1896 DYSGEDYDD Y PLAM DAN OLYGIAETH Y Parch. D. SILYN EVANS5 Aberdar 'lroi Callineb i'r Aughall. Y CYNWYSIAD. Y wobi gyntaf Yr hollt yn y drws Dyleùswydd yr eglwys tuag at ddynion ieua'inc Yr Esgob a'r Llanc Y cPrbyd a'r jareg Slldir Myned a '.'hwn i'r eglwys Y Llwyno«- a'r Fràn (üarlun Uarlletiwch a ganlyn. O ddeuddeg i un Oedfa'r Plant..... Dos, dos yn mlaen Bmvn i'r Plant O China ..... Duw a Iesu Grist Yn y tieîoedd yn chwech oed .. Gyd'a'r Plant y'n yr Ysgol Sul .. Y Llaethîerch ... Yr eneth anufudd Ton—Crefydd Foreu Galw Pentrefwyr Cymeriadau nodedig o eglwys Sanwaah Golygfa yn Yang Tse Kiang (Uarlun) .. Y ddau ddosbarth Crist a Mohamet Baehgenyn .. Yn barod cyn pryd Ffyddlondeb i'r Ysgol Su At ein Gohebwyr DOLGELLAU: Ârgrafwyd a Chyhoeddwyd gan W. Haghes.