Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

o<>o©ôooöoo\>o©0<=o$o - - - O^OO^OO^OO^OO^OO^of | Mehefìn, 1895. &■'--------------5r--------------------------- 8f DAN OLYGIAETH Y f Parch 0. SILYN EVANS Aberdar. "I roi Callineb A»ghall. Y CYNWYSIAD. Soar .. .. ..145 Dewisiad Doeth .. .. 145 Penaeth Affricanaidd .. 146 Y Dref Lanaf yn y Byd .. 148 Gyda'r Plant yn yr Ysjrol Sul 148 Y Lloig a gollwyd(gydadarlun) 151 Teulu yn Germani Cenadon Bychain 153 154 Plant, Pobl Ieudinc, a'r Hen .. 154 Cartref Llawen M i ychu Chwareudai Pwyddaeth a'r Efengyl i Bryd- ain ac i Gymru .. Y Diweddar Barch- W. Jones, Singrowlee fDarlun) 159 100 160 1C1 Ysmocio.. Gofyniad yr Wythnos Darn heb Atalnodau Tôn—Noah yn yr Areh) Ta 1 Arglwydd Audìey Oedfa gyda'r Plant Emyn at wasanaeth Cwrdd Gweddi'r Bobl Jeuaine Gohebiajth Iesu Grist a Breniu Edessa ■ .. Edr.ychwch i frny Joe Fy Mam.. ■Shakespeare a Iesu Grist At Eìn Gohebwyr Gofyniadau, &c. DOLGELLAU: Argraffwyä a Chyhoeddicyd gan W. Hughes.