Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

DAN DLYGIAETH Y PABOH.D.SILYN EYÂN8, ABERDAR. ow^ŴSS* 1 roi Càtlineb ir Aughall, CYNWYSIAD. Myn'd trwy'r Byd yn Sylwgar .. 89 'Rwy'n Hoff o Gara'r Iesu .. 89 Gobenydd i Iesu - ..90 Ysgolor Ieuainc ar ei Wely .. 91 Sut Ferched i'w Oaru .. 91 Darn heb ei Atal-nodi .. 92 Y Bachgen a'i Fap .. .. 92 Oedfa gyda'r Plant .. ..93 YrHaf-Gerdd .. ..95 Darganfyddiad Gwerthfawr .. 96 Gyda'r Plant yn yr Ysgol Sul .. 96 Dim Tal, Dim Gwaith ... 89 YFasgedFIodau .. ..101 Ac €r Bachgen Wybodaeth a Synwyr" 102 Iorwerth Miles Darlun y Parch. D. M. Jer.ldns, Le'rpwl .. ..103 Fr Gobeiihlu .. ..105 Beuj:imin Jowett .. .. 107 Bbenezer John.Diacon yn Egîwys Ebenezer, Trelewis .. 108 Ha, Ha .. .. ..109 Daniel O. Jones .. ..110 0!iver Cromwell i'r Plant .. 103 Sut Fenyw yw Tywysoges Cvmru 113 Bil Owrw Prydain Pawr am 1894 114 At ein Gohebwyr .. .. 2 DOLGELLAÜ: Argraffwyd a Chyhoeddim/d gan William Hughes.