Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

DAN OLYGIAETH Y PARCH, D. SILYN EVANS, ABERDAR. '; / roi Caìiineb ÄHffhaÙ, • Ac ì?r Bachgefi Wybodaeth a Synwyr" CYNWỲSIAD. "Daeth'yr Awr." .. Frederick C. Sclous.. Tri CJẄghor Gwr Mawr .. >ddíondeb i'w Dad a'i Fain .. 229 .. 230 .. 231 Ffyddròiiâeb i'w Dad a'i Fain ., 232 -Dywedẅch y Gwir .. .. • • 232 Darluo o Iesu Grist yn y Carchar 233 Cosbi Plant ÿr ysgol .. . • 234 Mor galed i'w bod yn Ferch ff.ch 231 Piant y Gwefriidog...... 235 Mam yn ei Bedd...... 236 Doeth-ddywediadau James Garfleld 237 Cyflwynedig i Ddysgedydä y Plant -"Heddwch" .. .. •.-. 237 Y Wers Rabbathol i'r Plant .. 238 In Memòriam i Tom Jones, Bryn- gwastad, Gorseinion .. .. 239 Maddpu i'n Gelynion .. .'. 241 Darn heb ei A talnodi .. .. 241 ToN.—Mae Nefoedd i Blant .. 212 Oedfai'r Plant .... .243 Emyn--"Diolchgarwch am y cyu- hauaf ..... .. .. 246 Galwa,d yr Apastolion 1. .. 246 Gweddi'r Bardd -.. .. ..247 Tro i'r Ysgol Sul .. ... ... 247 Er Coffadẅriaeth am Miss Anne C. Davies. Bryncìj'go, Machynlleth 248 Elfenau cymeriad da mewn plant 249 De'wch at Ddirwest .. .-. 250 Cynghorion i ieuenctj'd.....251 Pansi.. .........252 Y Bigfelen........252 Er serchusGoffadwriaeth.aniPilys 253 Y Dywysoges May a'r Tywysog George .. ......253 Brysia, Dianc yno ... .. .. 354 At ein Gohebwyr a'n Ceddorion.. ;' :ì Atebion Rhifyn Awst ... • .'. ÿ &, DOLGSLLAÜ: Argraffwyd a Chyhoeddwyd gan William Hughes. fiT^-^.