Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

DAN OLYOIAETH Y PARCH D. SILYN EVANS. ABERDAR. I roi Cauinéb Anghall, Bmyn i'r Plant ..... Pam' Cynghor yr Arab .. Mari a Tomos ..... «'Bachgen a adwaenir wrth ei Waith"....... Y Wraig Rinweddol FfwdanMerch ....., Y Mul ....... Bargain Ddrwg ...... YWeddiGyntaf...... O'r Maes Cenado) Eisteddleoedd Addoldai 'Stori Boh. y Ci caredig .. Na ChyfFwrdd «'r Cwp&u YNos........ Teula yn wyth can' mlwydd oed CYNWYSIAD. 201 201 202 202 203 203 204 204 205 205 206 207 208 210 211 Gofalu am y Marw .. 211 Cusan ' -•«**.......212 Y diweddarJBarch. Róbert Roberts (darlun) ...... 214 AdirofamFam ..- .... 218 y Fam a'i dau Blentyn .. . Oedfa i'r Plant Cymdeithasau'r Plant a'rBobl Ieuainc Fy enaid. cred yn yr Iesu Dylanwad Ymarferiad .. Iesu ac Angeu Tok.—Concord Y Wers Sabbathol i*r Plant ., Gwersi o Lyfr Natur At ein Gohebwyr DOLGELLAU: Argraffwyd a Chyhoeddwyd gan William Hughes. (T^o-