Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Pbis] "TÀCHWEDD, 1892. [Ceimog. OHÎDYMAITH YR YSGOL SUL:; DAN OLYGIAETH Y -'- ■ ' ' Paroh. 0. SILYN EVAIS, Abordar, "i roi Gallinéb ir Anghall, Ac fr Baehgen Wylodaeth a <ftBnto8Siaîí Mr. R. Jenkins, Aberystwyth (Darlun) .........285 Oedfa gyda'r Plant ... ... 288 Marwolaeth Baban ... ...290 Indiaid Patagonia—II. ... 291 GlyndonEvans ......293 Ffynon y Wlad ......295 Diwygwyr mawr Prydain Fawr .........296 Ynysoedd Samoa ... ... 297 Y Gobeithla - ......297 Y Llane a'r Offeiriad Pabaidd 298 Camgymeriad Bachgen bach 299 Y Wers Sabbathol i'r Plant 300 LlyfrynyMis Gair at Blant o'r glyn Gweddi Denluaidd (Darlun) Neges Iesu Grist yn y byd... Eniyn i'r Plant ..... Oriawr Farw ...... Y Bachgenyn Dedwyddaf ... YddauPad ..... Annie a'i Modryb ....... Y Fodrwy Gwraig yn Thibet ...... YBaban ... ...... At ein Gohebwyr Gofyniadau ... ... 302 303 304 305 306 307 307 308 309 309 310 310 DOLGELLAÜ: CYHOEDDEEIG AC ARGEAFFEDIG GAN WILLIAM HÜGHES]