Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Pjris] AWST, 1892. §PP%M CHÎDYMàITH YR YS&OL SUL: DAN OLYGIAETH Y Parch. ù. 8ILVN EVAN8, Aberdar, ('l roi Càllinéb i'r A nghall, Ac i'r Bachgen Wylodaeth a Synwyr" <£8ntog53talJ. Oedfa gyda'r Plant ... 201 Diwygwyr Prydain Fawr 201 Y LÍwynog yn yr Ardd ... 204 Y Goleuni * ,... ... 205 Ar y MaesCenadol ... 206 Gwneud Gwaith Angel ... 206 Dail yn Dringo ... ... 207 Desgrifiad Bardd Mawr o Ddyn Mawr...... 207 Dr. Thomas,Liverpool, yn ei fedd (darlun) . ... 208 Y Bobl ieuainc a gweddi ... 209 Yn y Byd ...... 210 Teulu'r Felin ... ... 211 Chwareu Cardian ... 213 TON: jRwy'nCaru son amlesu 214 Miss Maggie Jane Williams Bachgen ar y Graig Rheilffordd yn groes i'r Ior- ddonen Ysgrifau'r Plant ... Cohant y Diweddar Isaac Jones Saron Maesteg ... Cadw Pobl yn Efíro yn yr Addoliad Gwahoddiad i'r Ysgol Sul... Y Wers Sabbathol Disgyniad Crist ... Dosbarth yr Holi a'r Ateb Bill Cwrw Prydain Atebiad Swynwyrol Plentyn Atebion, Gofyniadau, &c. ... 216 217 218 218 219 DOLGELLAU: CYHOEDDELIG AC ARGRAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHES.