Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Pris] EBRILL, 1892. [Ceiniog. CHÎÛYMAITH YR YSGOL SUL: DAN OLYGIAETH Y Parcb. 0. SlLí'í iìhM, Aberdar. 'l roi Caìlincb i'r A nghall, orBntogsííaîJ. Oedfa gyda'r Plant. Gan y Parch. L Jones.Ty'nyeoed 89 Pa bethau bynag sydd wir 92 Margeda'iMam ...... 92 Bachgendod dau ddyn mawr 9b Asen Balaam......... 94 Cysgu yn y Cwrdd...... 96 Yr Esquimaux (Darlnn) ... 97 Trí phenill i'rYsgolSabbathol 99 Holwyddoreg ar Ganu Mawl 99 Lladd y meini .....101 Llythyrau y Plant ......101 Gweddi nosawl Merch Fath 101 Moses fel arweinydd(Darlun) 102 Teulu'r Felin. XIX. ... 104 Y Nefoedd yn Gartref ... 108 Bachgen dall o Benrhyndeu- draeth .........109 YWers Sabbathol i r Plant 110 Adgof am Margaret Ellen ... 112 Pafodd iddarllen ......113 Y Beibl Llychlyd ......113 Myfyrdod y Pleutyn Mud a 113 Byddar .........113 Ton.—Brynffynon......115 At ein Gohebwyr ...... 2 Atebion ......... 2 Gofyniadau ...... - 2 DOLGELLAU: CYHOEDDEEIG AC ARGRAFFEDIG GAN WILLIAM HÜGHES