Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Pris] MAW&TH, 1892. [Obestiog. ipphjld » ilairt CHÎDYMAITH ÎE YSGOL SÜL: DAJÍ OLYGIAETH Y Parch. Ö. SILYN EHNá, Aberdare. l'ì roi Callineb ir Ânghall, <£gnfc}gsiaîr. Mr. Spurgeon ...... 61 Talu dyled yn ChÌDa ... 63 Athraw yr Ysgol Sabbathol 64 Oedfa gyda'rPlant...... 66 Tysti» làeth un am ei Fam 67 Hotwy ddoreg ar Ganu Mawl 67 Duc o Clarence ...... 71 Mam a'i dau Blentyn ... 73 Adre' erbyn Nos ...... 73 TON;— Mawli'r Ysbryd ... 74 Williani Davies, Maenmilwr, FfynonTaf ...... 75 Y Bachgen a'i Goes Gam ... 77 I'r Gobeithlu......... Adgof Cariad am Lewis George, Tonystrad Gweddi Éosali Teulu'r Felin. XX......« Ysgrifau y Plant L ef o India.........., Chwedl am Angau....... Y Wers Sabbathol i'r Plant PlantyByd......... Yr enw Duw .... At ein Gohebwyr ...... At ein Dosbarthwyr..... 78 DOLGELLAU: CYHOEDDEEIG AC ARGRAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHES. Ac ir Bachgen Wybodaeth a Synwyr?