Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Pbis] CHWEFBOfl, 1892. [CeihiogAìÌ||^ CHÎ^YMAITH YR YSGOL SUíL: DAJÎ OLYGIAETH Y Parch. D. SILY8 EVAN8, Aberdar. <#i roi Callineb i'r A nghall, <£î?nfc)ggiatJ Oedfa i r Plant. Gan Gerallt, Maentwrog ... ... 33 Helyution Willie ...... 36 Chwareu yn Dwyllodrus ... 37 Mr. Gladstone Gartref ... 38 Tori Amod Priodas .. ..38 Dim o'r Myglys i'r Plant ... 39 Y Blaidd (Darlun ....... 40 Darn i'w DdarlJen am y Goreu ......... 41 Beibl anwyl Iesu ...... 44 Afon ar Dân ... .„ ... 45 Teulu'r Felin......... 45 Teulu Elimelech aNaomi ... 48 j Y Ddwy Law yn helpu eu güydd ... _ ' ... Y Cyw Bach Cenadol Claddu'r Marw yn New Mexico ...... Bedd Baban ... Trap y Oi (Darlun)...... Y Wers Sabbathoì ... Holwyddoreg ar Ganu Mawl Tair Ffaith Ryfeddaf y Plant yn nglŷn â Bedd lesu Ton:—"Cyfarfod yn y Nef' At ein Gohebwyr Tasg i'r Pìant 49 50 51 51 52 53 56 58 59 DOLGELLAU: CYHOEDDEEIG AC ARGRAFFEDIG GAN WIILIAM HTJGH&S.