Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Pris] MEDI, 1891. [Oeiniog. lìpgMgdd g |tat> CHYDYMAITH YR YSGOL SUL. DAN OLYGIAETH Y Parch. D. SILYN El'ÂNS, Aberdar. "i roi Callineh i'r Ânghall, ©sntos^taìj. Oedfa i'r Plant. Gan y Parcb. J. C. Griffiths, Llanfachreth 229 Y Condemniedig .„ ... 235 Moses yn Marw ... ...237 Ar ol 26 Mlynedd ......240 Nodion am Blant aci'r Plant o Gyfarfodydd mawr Llun- dain ........241 Emyn i'r Plant ......242 Teuln'r Felin.—xin. ... 243 Plant yr Ysgol (Darlun) ... 246 " Nis Gellwch " ......247 Y Weddi .........247 Traddodiad am Pontius Pilat 24S Fy Nai tu draw i'r Bedd ... 248 I'rGobeithlu ... -.249 Y Wers Gyffredinol i'r Plant 249 Y Goleuni'Trydanol YCybydd ........ Yr Aelwyd....... Cofiadwriaeth fy Mam At ein Gohebwyr ... Atebion ..... Gofyniadau ■»«•■» DOLGELLAU: CYHOEDDEDIO AC ARGEAFFEDIG GAN WILLIAM HÜGHES.