Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Peis] GORPHENAF. [Ceiniog. Ifeaptlgdd % llant CHYDYMAITH YR YSGOL SUL. DAN OLYGIAETH Y Parch. D. SILYN EVANS, Aberdar. ilI roi Callineb ìr Anghall, Ac i'r Bachgen Wgbodaeth a Synwyr." . arpntogsstali. Oedfa i'r Plant ......174 Harri VIII. a'i Amserau i'r Plant ........176 Y Fam a'i Dau Blentyn ... 177 Penillion Cofía ......178 Y Genadaeth am y mis ... 179 Y daioni sydd yn deilliaw oddiwrth yr Ysgol Sul 180 Moses a'i Ffydd ......183 Dirgelwch Trefn Duw ... 184 Ysgolfeistr a'i ddysgybl ... 184 YParch. R. Rowlands, Aber- aman ........185 Cyffwrdd â Chorff Marw ... 186 Synied yn isel am danom ein hunain .........198 'Rwy'n meddwl d'od yn ddyn Ynys Antipodes ....... Cysgu yn y Cwrdd ....... Yr Ÿsbryd Drwg (Darlun^ Tri hoff bethy Plant yn Iesu Grist ........ Y Wenynen......... Y Wers Gyffredino i'r Plant ........ Beddargraff .......... Y Saith Ynfydion ...... Ffarwel .......... Chwareuon yr Oes ...... At ein Gohebwyr .... Atebion ......... Gofyniadau........ 190 191 191 192 193 193 194 198 19S 188 199 •2 DOLGELLAU: CYHOEDDEGIG AC ARGRAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHES.