Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Pris] EBRILL, 1891. [Ceiniog- CHYDYMAITH YR YSGOL SUL. DAN OLYGIAETH Y Parch. D. SILYN EVANS, Aberdar. .'" J roi Callincb i'r Ânghatt, ^ìfnwyr" ©gntossiaîj. Oedfa i'r Plant. Gan y Parch. J. Thomas, Merthyr ... 89 I'rGobeithlu....... 92 Pasgl891 ......... 93 Y Fam a'i Dau Blentyn ... 94 Dosbarth yr Holi a'r Ateb ... 95 Congl Cymru Fydd...... 96 Adgof am Elizabeth Davies 97 Pa'm y coîla Benyw ei Henw ddydd ei Phriodas...... 97 Y Môr Dn a'r Môr Gwyn ... 98 Teulu'rFelin......... 99 Na chymer Ddyn wrth ei Olwg............ 101 Helyntion y Plant Yma ae Acw ... .........102 Nodiadau ar y Benod Gyntaf o'r Epistol at yr Hebreaid. Gan y Parch. J. EArans- Owen^ Llanberis ... .. 103 YMwnciföaẁn) ... .. 110 DamegiBlant .. 111 Y Wers Gyffredinol ... .. 112 Cerddoriaeth i'r Planl .. 115 Jubili y Tonic Solfa eîeni . . 117 At ein Gohebwyr .. 2 Atebion ....... Gofyniadau....... DOLGELLAU: OYHOEDDEDIG AC ARGRAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHES