Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Pris] MAWRTH, 1891. [Ceiniog. CHYDYMAITH YR YSGOL SUL. DAN OLYGIAETH Y Parch. D. álLYN EVANS, Aberdar. ."/roi Càllineb %r  nghall, Ac i'r Bachgen Wylodaeth a Sÿmüyr" OîgntoBistafc. John Wesley wedi marw er's canrif Llanw a Thrai ....... Harriviii. a'i Amserau ... Er Cof am E. Price, Corris YWeddi .......... Enayn i'r Plant ...... Darlun Cenadol ...... Nodiadau ar y Benod Gyntaf o'r Epistol at yr Hebreaid Holwyddoreg Dirwestol Cusan Ton: — " Arglwydd grasol Cadw ni 61 63 64 66 67 67 69 74 75 47 Y Wers Gyffredinol PlantJapan Tynerweh BÌwch Pandora I'r Gobeithlu Oedfa i'r Plant Gwleddoedd Mawrion Tasgi'rPlant Penuel, Nelson Canwch Blant Manion At einGohebwyr Atebion! Gofyniadau DOLGELLAU: CYH©EDEEDIG AC AEÖEAFFEDIG GAN WILLIAM HT7GHES.