Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Pris] CHWEFROR, 1891. [Ceiniog. §pgdgM 2 ilmtt CHYDYMAITH YR YSGOL SUL. DAN OLYGIAETH Y Parch. D. SILYN EVAN8, Aberdar "I roi Caììineb i'r Anghall, ©gntogssiaìj. Y 'Parch T. C. Edwards (Cynonfardd) (Darlun) ... 33 Cymdeithas y Dicky Bird ... 36 Y Ddeilen Wywedig ... 37 Byr Gofiant Maggie Williams 38 Oedfa i'r Plant ..... 41 Harri VIII. a'i Amserau ... 42 Ymgom Proffeswr â'r Gwran- dawr ......... 44 ToN:-ísEiviona" ...... 47 Nodiadau ar y Benod Gyntaf o'r Epistol at yr Hebreaid 48 Catecism i B3ant, a'r Atebion ar Gän .M ...... 50 > I'r Gobeithln........ Tenlu'r Felin—IX....... CaredigrwyddCath ... Y Seren Sirius, a Dyddiau'r Cwn .......... YDwfr ......... Y Wers Gyffredinol Holwyddoreg ar Hanes Elias i'rPlant ......... Y diweddar Barchedig John Davies, Cwmaman At ein Gohebwyr ...... Atebion........... Gofyniadaü' ...% 59 ; „ DOLGELLAU: CYHOEDDEDIG AC ARGEAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHES.